TräskyddsAktuellt

Aktuellt  från
Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet

Nätupplagan: 2020-10-23 09:10

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

by | 2020 10 01 | Föreningen

Styrelsen för Svenska Träskyddsföreningen kallar härmed till Föreningens ordinarie föreningsstämma och SvTF Service Aktiebolags extra bolagsstämma

Fredagen den 6 november kl 10.00 – cirka 11.30 på Djurönästets konferens och hotell, Djurö

Årets program är omvänt och aktiviteterna påbörjas redan den 5 november 15:30 för de som vill. Då genomför vi studiebesök vid Vindö Byggvaror samt efterföljande middag på Djurönäsets konferens och hotell. Styrelsen börjar redan kl 11:20 med lunch efterföljt av workshop.

Kallelsen vänder sig till följande som har rätt att deltaga: Föreningens medlemmar, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter i Förening, Institut och SvTF Service Aktiebolag.

Vårt program ser ut så här:

Torsdagen den 5 november

10:00 Incheckning

11:20 Lunch

12:00 Workshop för styrelsen

15:30 Företagsbesök Vindö Byggvaror (Samling för avfärd vid Djurönäsets konferens och hotell)

19:00 Middag

Fredagen den 6 november

10:00 Ordinarie föreningsstämma i Svenska Träskyddsinstitutet, Svenska Träskyddsföreningen samt extra stämma för SvTF Service AB samt konstituerande styrelsemöten. Vid stämman behandlas de stadgeenliga punkterna.

11:30 Lunch – ca 13:00

Incheckning kan ske redan onsdagen för styrelseledamöter som har svårt att hinna fram till 11:00. För alla gäller att checka in i god tid före sin första programpunkt.

Föreningen bjuder på mat och dryck och övriga arrangemang.

Anmälan till Boende, möten och aktiviteter måste göras via webbformulär här.

Vi bokar boende men deltagarna betalar sin hotellvistelse på plats själva.

Tips. Se till att arrangera resan i tid efter som det fortfarande finns begränsningar i turlistorna

Sista anmälningsdag är den 27 oktober.

Föredragningslistor, årsredovisningar och annan dokumentation mm utsänds senast 14 dagar före stämman i enlighet med stadgarna.

Framställan till ordinarie föreningsstämma ska vara inkommen senast 14 dagar före stämman.

För ytterligare frågor kring stämman, kontakta kansliet på telefon 08-791 23 60.

På styrelsens uppdrag

Ulrik Lindgren, Styrelseordförande

Fredrik Westin,  VD

Ladda ner Kallelsen

Print Friendly, PDF & Email

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2020-10-23