fbpx

Kunskapsbanken

Här samlar vi rapporter, handledningar, mötesreferat och andra informationsresurser som tas fram och utgör en kunskapsbank för Träskyddsföreningens medlemsföretag. 

MiljöbedömningsWorkshop 2

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade den andra utgåvan till dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad...

läs mer

Nytt konto på traskydd.com

Hej , Grattis! Du har fått ett konto på traskydd.com När du loggar in hittar du mycket mer information än om du inte loggar in. Du har ett konto på vår hemsida och har...

läs mer

Lagringsråd för Byggvaruhandeln

Lagring av NTR-impregnerat trä hos bygg- och trävaruhandeln Råden är tillämpliga för hantering av allt virke i handel, transport, lagring och byggverksamhet. Tryckimpregnering enligt NTRs kvalitets-...

läs mer

Lagringsråd för Träskyddsföretag

Rekommendation för Svenska träskyddsföreningens medlemmar Att producera virke enligt NTRs kvalitets- och kontrollsystem är en vidareförädling, som ger trä en möjlighet att användas i utsatta...

läs mer

Miljötillsyn samordnas via nationella checklistor

Under maj 2021 publicerade Miljösamverkan Sverige checklistor för miljötillsyn av verksamheter som står under tillsyn och bedriver miljöfarlig verksamhet i syfte att användas av inspektörer från län...

läs mer

MiljöbedömmningsWorkshop 2021-05-26

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade dokumentet "Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till...

läs mer

Avfallsklassificering av impregnerat virke

Nr U 6440  April 2021 Författare: Richard Lihammar, Dämien Johann Bolinius På uppdrag av: Svenska Träskyddsföreningen Rapportnummer U 6440 © IVL Svenska Miljöinstitutet 2021 IVL Svenska...

läs mer

BAT-Föreläsning 2021-02-25

Träskyddsföreningen genomförde en kunskapsföreläsning avseende IED-direktivet och BAT-slutsatserna för behandling av trä och träprodukter med kemikalier. Fröberg & Lundholm Advokatbyrå är...

läs mer
Cancel