fbpx

Kunskapsbanken

Här samlar vi rapporter, handledningar, mötesreferat och andra informationsresurser som tas fram och utgör en kunskapsbank för Träskyddsföreningens medlemsföretag. 

Miljötillsyn samordnas via nationella checklistor

Under maj 2021 publicerade Miljösamverkan Sverige checklistor för miljötillsyn av verksamheter som står under tillsyn och bedriver miljöfarlig verksamhet i syfte att användas av inspektörer från län...

läs mer

MiljöbedömmningsWorkshop 2021-05-26

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade dokumentet "Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till...

läs mer

Avfallsklassificering av impregnerat virke

Nr U 6440  April 2021 Författare: Richard Lihammar, Dämien Johann Bolinius På uppdrag av: Svenska Träskyddsföreningen Rapportnummer U 6440 © IVL Svenska Miljöinstitutet 2021 IVL Svenska...

läs mer

BAT-Föreläsning 2021-02-25

Träskyddsföreningen genomförde en kunskapsföreläsning avseende IED-direktivet och BAT-slutsatserna för behandling av trä och träprodukter med kemikalier. Fröberg & Lundholm Advokatbyrå är...

läs mer
Cancel