Medlemsmeny

Kunskapsbanken

Här samlar vi rapporter och handledningar som tagits fram som en resurs för medlemsföretagen

Medlemsmöte: Hur man använder Svanens husproduktsportal

Medlemsmöte: Hur man använder Svanens husproduktsportal

Mötet hölls den 14 februari 2024. Mötet spelades in och kan ses längre ned på denna sida. Träskyddsföreningen har anordnat … Läs Mer …
Prislista för EPD-framtagning

Prislista för EPD-framtagning

Här beskrivs kort de kostnader som uppkommer för de som vill ta fram EPDer genom Träskyddsföreningen och IVLs EPD-verktyg. Föreningens … Läs Mer …
Vägledningsdokumentet version 3

Vägledningsdokumentet version 3

Nya versionen av “vägledningsdokumentet” är publicerad nu. Det är den tredje utgåvan och den innehåller faktaunderlag och data för att … Läs Mer …
Skapa Avfallsdeklaration

Skapa Avfallsdeklaration

När våra produkter blir avfall måste den som skapat avfallet veta hur det ska sorteras. Det är givetvis nästan omöjligt … Läs Mer …

Inspelning från EPD-framtagning

Den 13 mars 2023 höll Träskyddsföreningen ett medlemsmöte för att berätta om erbjudandet för framtagning av EPD med ett verktyg … Läs Mer …
Snabbfakta för träskyddsföretag

Snabbfakta för träskyddsföretag

För impregneringsanläggning som säljer till konsument Garanti ges till konsumenter i Sverige på NTR-märkt virke som tillverkats av Svenska företag … Läs Mer …
Checklista för ByggaUte-aktivitet

Checklista för ByggaUte-aktivitet

Vi har tagit fram en checklista över saker ni måste ha koll på för att göra rätt med informationsplikt och … Läs Mer …
Garanti till konsument genom handel

Garanti till konsument genom handel

Information till Träskyddsföreningens medlemmar Rötskyddsgarantin lanserades 2007 och har varit ett uppskattat säljstöd under lång tid. Närmare bestämt 15 år … Läs Mer …

Medlemsmöte om Avfallsdeklarationer

Den 29:e November höll vi medlemsmöte om avfallsdeklarationer. Det var ett välbesökt onlinemöte som pågick i en timme. Vi berättade … Läs Mer …
Information för medlemmar

Information för medlemmar

Medlemskapets regler Grundläggande information och förutsättningar finns i Stadgarna och medlemmarnas etiska regler. Stadgar Etiska regler Medlemsföretag och koncernmedlem Varje … Läs Mer …
Prestandadeklaration för träskydd

Prestandadeklaration för träskydd

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad produktstandard (hEN) eller av en Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) måste CE-märkas, CE-märket visar att … Läs Mer …
Koll på lagar och regler med lagpunkte.se

Koll på lagar och regler med lagpunkte.se

Medlemsföretagen i Träskyddsföreningen har “branschspecifika” lagkrav på sig. Som en service till medlemmarna har vi tagit fram en Branschlaglista i … Läs Mer …
Cancel