fbpx

Medlemsmeny

Kunskapsbanken

Här samlar vi rapporter och handledningar som tagits fram som en resurs för medlemsföretagen

Information för medlemmar

Information för medlemmar

Medlemskapets regler Grundläggande information och förutsättningar finns i Stadgarna och medlemmarnas etiska regler. Stadgar Etiska regler Medlemsföretag och koncernmedlem Varje … Läs Mer …
Prestandadeklaration för träskydd

Prestandadeklaration för träskydd

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad produktstandard (hEN) eller av en Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) måste CE-märkas, CE-märket visar att … Läs Mer …
Skapa Avfallsdeklaration

Skapa Avfallsdeklaration

När våra produkter blir avfall måste den som skapat avfallet veta hur det ska sorteras. Det är givetvis nästan omöjligt … Läs Mer …
Koll på lagar och regler med lagpunkte.se

Koll på lagar och regler med lagpunkte.se

Medlemsföretagen i Träskyddsföreningen har “branschspecifika” lagkrav på sig. Som en service till medlemmarna har vi tagit fram en Branschlaglista i … Läs Mer …
MiljöbedömningsWorkshop 2

MiljöbedömningsWorkshop 2

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade den andra utgåvan till dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke … Läs Mer …
Lagringsråd för Byggvaruhandeln

Lagringsråd för Byggvaruhandeln

Lagring av NTR-impregnerat trä hos bygg- och trävaruhandeln Råden är tillämpliga för hantering av allt virke i handel, transport, lagring … Läs Mer …
Lagringsråd för Träskyddsföretag

Lagringsråd för Träskyddsföretag

Rekommendation för Svenska träskyddsföreningens medlemmar Att producera virke enligt NTRs kvalitets- och kontrollsystem är en vidareförädling, som ger trä en … Läs Mer …
Miljötillsyn samordnas via nationella checklistor

Miljötillsyn samordnas via nationella checklistor

Under maj 2021 publicerade Miljösamverkan Sverige checklistor för miljötillsyn av verksamheter som står under tillsyn och bedriver miljöfarlig verksamhet i … Läs Mer …
blue and white flags on pole

Översiktlig beskrivning om lagstiftning för Träskyddsbranschen

Träskyddsmedel och impregnerat trä berörs av flera olika regelverk. Exempelvis finns det krav på själva träskyddsmedlen och hur de får … Läs Mer …
MiljöbedömmningsWorkshop 2021-05-26

MiljöbedömmningsWorkshop 2021-05-26

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning … Läs Mer …
Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke

Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke

Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar Detta dokument publiceras första gången i maj … Läs Mer …
Splintandel i impregnerat virke för användningsklass NTR A

Splintandel i impregnerat virke för användningsklass NTR A

Publicerad 2021-05-05 Resultat av en svensk undersökning hos 14 impregneringsföretag Rapport splintved klass A (SLU_maj 2021) Nasko Terziev, Sveriges Lantbruksuniversitet … Läs Mer …
Cancel