fbpx
Nätupplagan: 2022-05-19 10:05

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Utskick av Kallelse stämma 2020

av | 2020 10 22 | Föreningen

Idag har den formella kallelsen inklusive stämmohandlingar skickats ut till alla medlemmar och till medlemmarnas kontaktpersoner. Om du anser att du borde ha fått detta mail skriv eller ring till Fredrik Westin.

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet

Tid: Fredagen den 6 november 2020, kl 10.00 till ca 11:30
Plats: Djurönäsets konferens och hotell, Djurö samt Online, Microsoft Teams

Corona-info. Vi tillämpar gällande regler för var tid. Håller avstånd mm. De som inte kan eller vill resa får gärna delta online. Många kommer endast delta online och programmet kommer att anpassas till rådande situation.
Kallade: Föreningens medlemmar
Anmälan är obligatorisk Se länk nedan

Stämmohandlingar kan hämtas här.  Länken skickas ut till de som är medlemmar i Träskyddsföreningen.

Anmälan till stämma och program här (Se program nedan)

Programmet påbörjas redan dagen före med workshop för styrelsen, Företagsbesök och middag.

Se hela programmet och länk till anmälan här

Fredrik Westin
Verkställande Direktör
+46-70-418 49 59

Svenska
Träskyddsföreningen

Swedish Wood
Preserving Association
www.traskydd.com

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2022-05-19
Cancel