Utskick av Kallelse stämma 2020

av | 2020-10-22, 10:16

Idag har den formella kallelsen inklusive stämmohandlingar skickats ut till alla medlemmar och till medlemmarnas kontaktpersoner. Om du anser att du borde ha fått detta mail skriv eller ring till Fredrik Westin.

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet

Tid: Fredagen den 6 november 2020, kl 10.00 till ca 11:30
Plats: Djurönäsets konferens och hotell, Djurö samt Online, Microsoft Teams

Corona-info. Vi tillämpar gällande regler för var tid. Håller avstånd mm. De som inte kan eller vill resa får gärna delta online. Många kommer endast delta online och programmet kommer att anpassas till rådande situation.
Kallade: Föreningens medlemmar
Anmälan är obligatorisk Se länk nedan

Stämmohandlingar kan hämtas här.  Länken skickas ut till de som är medlemmar i Träskyddsföreningen.

Anmälan till stämma och program här (Se program nedan)

Programmet påbörjas redan dagen före med workshop för styrelsen, Företagsbesök och middag.

Se hela programmet och länk till anmälan här

Fredrik Westin
Verkställande Direktör
+46-70-418 49 59

Svenska
Träskyddsföreningen

Swedish Wood
Preserving Association
www.traskydd.com

 

Cancel