Medlemsmeny

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är ett medlemsbrev som skickas till medlemmarna i Träskyddsföreningen. Oftast skickas de vartefter de skapas.

Medlemsmöte: Framtid för impregnerade fönster- och dörrämnen

Medlemsmöte: Framtid för impregnerade fönster- och dörrämnen

Vi vill bjuda in er till ett medlemsmöte som kommer att handla om framtiden för impregnerade fönster och dörrämnen. Som … Läs Mer …
Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 26 oktober i samband med Träskyddsdagen. Alla personer i … Läs Mer …
Påminnelse om Träskyddsdagen 2023

Påminnelse om Träskyddsdagen 2023

Hej alla medlemmar, (Ni som redan är anmälda kan bortse från detta mail) Ni har väl inte glömt att anmäla … Läs Mer …
Medlemsmöte Vägledning miljödeklaration + Miljöhandbok

Medlemsmöte Vägledning miljödeklaration + Miljöhandbok

Härmed inbjuds ni till Medlemsmöte vilket blir den tredje workshopen om miljödeklaration för medlemmarna i Träskyddsföreningen. Tillsammans med med miljökonsulterna … Läs Mer …
Vägledningsdokumentet version 3

Vägledningsdokumentet version 3

Nya versionen av “vägledningsdokumentet” är publicerad nu. Det är den tredje utgåvan och den innehåller faktaunderlag och data för att … Läs Mer …
Medlemsmöte om mögel

Medlemsmöte om mögel

Mötet hölls den 19 juni 2023. Mötet spelades in och kan ses längre ned på denna sida. Mögel på virkespaket … Läs Mer …
Medlemsmöte: Mögelenkät

Medlemsmöte: Mögelenkät

Undersökningen är nu avslutad och resultaten redovisades under medlemsmötet. Se inspelningen och se enkätsvaren här: Medlemsmöte om mögel På måndag … Läs Mer …
Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan … Läs Mer …
Inbjudan till Medlemsmöte: Avfallsdeklaration v2

Inbjudan till Medlemsmöte: Avfallsdeklaration v2

Bästa medlemmar, Vi bjuder in till ett extra möte om det nya och enklare sättet att skapa och publicera Avfallsdeklarationer … Läs Mer …
Dagordning för föreningsstämma

Dagordning för föreningsstämma

Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan … Läs Mer …
Inbjudan till äventyrligt årsmöte och brobyggardag

Inbjudan till äventyrligt årsmöte och brobyggardag

Bästa medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen Vi inbjuder in till Träskyddsföreningens mest äventyrliga årsmöte med aktiviteter i två dagar. Utöver nätverkande … Läs Mer …
Medlemsmöten: Säljstöd för Byggaute och garanti

Medlemsmöten: Säljstöd för Byggaute och garanti

Hej Träskyddsmedlemmar! Nu är det vår och dags för att bygga ute! Vi ordnar flera medlemsmöten med snabbkurs om ByggaUte, … Läs Mer …
Cancel