Hem » Bygghandel » Träskyddsmärkning TSM-systemet

Undermeny

Träskyddsmärkning TSM-systemet

TSM- står för Träskyddsmärkning

TSM-systemet underlättar för tillverkare och återförsäljare att framställa och tillhandahålla produktinformation och skyltar för impregnerade trävaror. Informationen blir korrekt och kan nås av användare och konsumenter via utskrifter, pdf-filer, QR-koder och kan även läsas i mobiler och webben. En till synes omöjlig uppgift blir enkel att uppfylla.

Det är Svenska Träskyddsföreningen som tillhandahåller TSM-systemet för medlemmarna i föreningen och deras svenska återförsäljare och kunder.

TSM-systemet rullades ut under våren 2021 och kommer att utvecklas vidare baserat på den återkoppling vi får från användarna. Från 2023 är det obligatoriskt för träskyddsföretagen att använda märklappar från TSM-systemet för att underlätta för bygghandeln och konsumenter. Från våren 2023 finns Bygghandlarlistan för att underlätta för återföreäljare att hämta information.

Några snabba frågor och Svar

1

Varför finns TSM-systemet?

 • Impregnerat trä som innehåller träskyddsmedel måste följa reglerna för biocidbehandlade varor. Biocidförordningen anger vilken information som måste anges och hur produkter ska märkas.
 • TSM-systemet hjälper tillverkaren och handeln att göra rätt och sprida informationen till konsumenter både före och efter köpet.

2

Informationsplikt gäller alla som säljer impregnerat virke

 • Det finns regler för hur impregnerat virke ska märkas och skyltas vid försäljning. Lagen kräver att byggvaruhandeln skyltar upp och tillhandahåller särskild information till kunder som planerar att köpa och köper impregnerade trävaror. Informationen ska finnas invid virket och överlämnas i skrift eller digitalt.
 • Informationen ska finnas både före och efter köpet och bör även tillhandahållas före onlineförsäljning.

3

Vilken information finns i TSM-systemtet?

 • Märklapp: Skapas av impregneringsföretaget och sitter på varje virkespaket vid leverans från Impregneringsanläggningen. Här finns fakta och en länk och QR-kod för att hämta aktuellt Produktinformationsblad.
 • Produktinformationsblad: Hämtas från Bygghandlarlistan eller från Märklappen på virkespaketet och ska sitta i bygghandeln på anslagstavlan (vid avdelningen för tryckimpregnerat trä) och ska kunna överlämnas till kunden (digitalt /utskrift/webbshopp/online)
 • Hyllstrip (Stående/Liggande): Hämtas från Bygghandlarlistan och ska sitta invid virket, på pallställ eller på annat sätt.
 • Garantisedel: Hämtas från Bygghandlarlistan och finns för alla medlemmar i Träskyddsföreningen. Överlämnas till kund tillsammans med kvitto, Läs mer om Rötskyddsgarantin här.
 • Avfallsdeklarationsblad: Hämtas från Bygghandlarlistan. Impregneringsföretagen skapar en eller flera avfallsdeklarationer beroende på vilka produkter de tillverkar och hur produkter klassas. De flesta impregnerade produkter är inte farligt avfall och ska sorteras som blandat trä. Läs mer här.

4

Vem kan hämta informationen från TSM-Systemet?

 • Alla: kan använda Bygghandlarlistan för att hämta information ur en lista. Informationen ligger tillgänglig att hämta med direktlänkar och ingen information tas bort.
 • Alla: kan skanna QR-koden på virkespaketet för att få fram aktuellt Produktinformationsblad.
 • Inloggning för Impregneringsföretag: Medlemmar och deras anställda kan få inloggningskonton för att administrera sitt TSM-konto och för att skriva ut Märklappar och alla annan information.
 • Inloggning för Bygghandel: Är en tidigare funktion som egentligen inte behövs eftersom all information finns i Bygghandlarlistan.

5

Ansvarig utgivare

 • TSM-systemet är byggt av Svenska Träskyddsföreningen för Impregneringsanläggningar som är medlemmar. Medlemmarna lägger in sina aktuella uppgifter och publicerar informationen. Det är impregneringsföretaget som är ansvarig utgivare för informationen.
 • Medelstillverkarna ansvarar för att information om Träskyddsmedel och deras tillstånd är uppdaterade.
 • Träskyddsföreningen samarbetar med Goodpoint för att uppdatera avfallsdeklarationer.
 • Informationen erbjuds svenska bygghandlare och återförsäljare att använda systemet för att hämta information och skyltar för butik och webb.

!

Vad ska bygghandlaren göra?

 • Anslå Produktinformationsblad på anslagstavla på avdelningen för impregnerat trä. Det behövs ett för varje Impregeringsanläggning/lokal leverantör och för varje NTR-Träskyddsklass. (Om ni har en leverantör av impregnerat blir det troligen två Produktinformationsblad, Ett för NTR A och ett för NTR AB.)
 • Sätt Hyllstripp nära viket. Håll ordning på Träskyddsklass och Impregneringsanläggning så det inte blandas ihop.
 • Skriv ut och var beredd på att överlämna Garantiblad med bygghandelns stämpel tillsamman med kvittot
 • Överlämna Avfallsdeklaration för de som vill ha
 • Tips! ByggaUte-butiksmaterial är gratis för alla bygghandlare och här finns skylthållare för A4-blad och för hyllstrippar
 • Tänk på att: Hålla isär virke från olika tillverkare. Kvitto / följesedel ska ange impregneringsanläggning/leverantör för det impregnerade virket

Bygghandlarlistan Nytt för 2023

Listan ger direkt tillgång till Impregneringsanläggningens all information. Det ger en tydlig översikt över vad som finns för företaget och en direktlänk för att hämta PDF-filen för utskrift eller publicering.

Cancel