Medlemsmeny

Styrelsen

Styrelsen valdes vid senaste årsstämma.

Styrelseledamöter

  • Örjan
  • Norgren
  • Arch Timber Protection AB - Arxada
  • Daniel
  • Thunebro
  • Holmen Wood Products Bygdsiljum
  • Ulrik
  • Lindgren
  • Ingarp Träskydd AB
  • Martin
  • Axén
  • Koppers Sweden AB
  • Joakim
  • Nehrer
  • SCA Wood Scandinavia AB

Styrelsesuppleanter

Cancel