Hem » Beständigt trä » Hur länge håller trä

Undermeny

Hur länge håller trä

Splintved drabbas av rötangrepp redan efter tre år i markkontakt. Det gäller oberoende av träslag. Kärnveden är dock oftast mer motståndskraftig än splintveden och vissa speciella träslag är mycket beständiga. Bland våra inhemska träslag är beständigheten inte så bra. Furukärnved klarar sig 4-8 år i markkontakt och i mellan 5-10 år vid användning i utsatta lägen ovan mark.

Våra vanligaste träslags beständighet. Förväntad livslängd i år

Våra vanligaste träslags beständighet. Förväntad livslängd i år

TräslagI markOvan mark
Furusplint1-53-8
Furukärna4-85-10
Gran2-53-8
Lärkkärna4-85-10

Tabellen anger tiden i år till då det normalt uppträder rötskador. Den naturliga variationen i virket och förutsättningarna under exponeringen gör att tidsangivelsen ges som ett intervall. För ovan mark har virket exponerats horisontellt och oskyddat. Enhet (år).

Naturlig beständighet mot röta är mycket väl dokumenterad och känd. Uppgifter återfinns i Europastandarden EN 350 med en förteckning över alla träslag. Läs en sammanfattning av EN 350 här.

Vetenskapliga försök visar att NTR-klassat trä håller i 20 – 40 år i kontakt med mark. Motståndskraften mot röta och andra angrepp kallas för beständighet. Ibland uttrycks detta även som förväntad livslängd och anges då i år.

Tabellen visar hur mycket av träet som ruttnat (orange färg) efter tre år i markkontakt (fältförsök enligt standard EN 252 (EuropaNorm).

Notera att oskyddad splintved är helt genomrutten, medan rötangreppen på NTR-klassat virke är nästintill försumbara.

Den blåa andelen som kan sägas visa beständighet, visar hur stor del som är oskadad efter 3 år i markkontakt.

Rötskador efter tre år i markkontakt

Fältförsök för att pröva olika träskyddsmedels effekt mot rötangrepp i markkontakt har sedan länge utförts på nationell nivå i de nordiska länderna. Det första fältförsöket initierat av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, påbörjades år 1968 och det första marina försöket år 1972. De fältförsök som NTR arrangerar ger tillverkarna av träskyddsmedel möjlighet till opartisk provning av träskyddsmedel för godkännande.

Cancel