Nätupplagan: 2024-07-25 18:58

Ny användning av NTR Träskyddsklass

av | 2024 02 19 | TräskyddsAktuellt

Med anledning av ändrade regler för användning av impregnerat trä under vatten har träskyddsföreningen beslutat att uppdatera texter och beskrivningar av träskyddsklassernas användning enligt följande samt en medföljande beskrivning om användning i vatten.

Den ursprungliga beskrivningen för “NTR A Mark + Vatten” försvinner och ersätts med “I mark eller utsatt för hög fuktbelastning“.

Texterna nedan kommer från och med nu att ersätta beskrivningar och texter på informationsmaterial och hemsidor.

Sammanfattning

NTR A: I mark eller utsatt för hög fuktbelastning
NTR AB: Ovan Mark
NTR GRAN: Ovan mark delvis skyddad

Nya rubriker som sammanfattar användning av de olika träskyddsklasserna.

Träskyddsklass NTR A för användning i mark eller utsatt för hög fuktbelastning

Träskyddsklass, användningsklass

Träskyddsklass NTR A mot röta och insekter i användningsklass 4 enligt SS-EN 335.

Användningsområde

Trä av furu med mycket god beständighet i kontakt med mark eller utsatt för hög fuktbelastning samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut och för att säkerställa lång livslängd.


Träskyddsklass NTR AB för användning ovan mark

Träskyddsklass NTR AB

Träskyddsklass, användningsklass

Träskyddsklass NTR AB mot röta och insekter i användningsklass 3.2 enligt SS-EN 335.

Användningsområde

Trä av furu med mycket god beständighet ovan mark i konstruktioner som är oskyddade mot nederbörd och fukt och för att säkerställa lång livslängd.


Träskyddsklass NTR GRAN, ovan mark delvis skyddad

Träskyddsklass NTR Gran

Träskyddsklass, användningsklass

Träskyddsklass NTR GRAN mot röta och insekter i användningsklass 3.1 enligt SS-EN 335.

Användningsområde

Trä av gran med god beständighet ovan mark och endast i följande produkter: utvändiga panelbrädor, vindskivor, vattbrädor, strö- och bärläkt samt spikläkt.


Information till dig som ska bygga brygga eller konstruktioner i sjöar, kustområden och vattendrag

För att ta extra hänsyn till känsliga vattenlevande organismer har myndigheterna i Europa beslutat att ta det säkra före det osäkra att trä behandlat med kopparbaserade träskyddsmedel inte får brukas under vatten. Att virket då och då blöts ned genom vågor och stänk är i sin ordning.

Vad ska man använda för material under vatten?

I första hand bör grundläggningen med trä göras ovan vatten, tex på berg eller sten. Andra material som natursten, stål och betong kan användas för konstruktioner i och under vatten. Träskyddsbehandlat trä kan användas som vanligt för bryggor och spänger ovan vatten.

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel