fbpx
Nätupplagan: 2022-05-24 11:05

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Utskick av uppdatera kallelse

av | 2020 11 01 | Föreningen

Uppdaterad kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet

Svenska Träskyddsföreningen
Fredrik Westin

Uppdaterad Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet

Tid:    Fredagen den 6 november 2020, kl 10.00 till ca 11:30
Plats: Endast Online, Microsoft Teams

Corona-info. Fysiskt möte inställt. Stämman hålls online och programmet har anpassas till rådande situation.
Kallade: Föreningens medlemmar
Anmälan är obligatorisk Se länk nedan

Stämmohandlingar skickas med epost till föreningens medlemmar

Anmälan till stämma här

Programmet som var tänkt att påbörjas redan dagen är inställt. (Styrelsen har kallats till online workshop.)


Fredrik Westin
Verkställande Direktör
+46-70-418 49 59

Svenska
Träskyddsföreningen

Swedish Wood
Preserving Association
www.traskydd.com

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2022-05-24
Cancel