Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 2023-07-11.

Ägaren till denna webbplats är:

SVTF Service AB Aktiebolag
Box 502
SE-101 30 Stockholm
Sverige
Sverige
E-post: info@traskydd.com
Telefonnummer: 08 791 23 60
VAT ID: SE556455092801

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för SVTF Service AB Aktiebolag:

Fredrik Westin

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Svenska Bolagsverket med licens- eller registreringsnummer:

556455-0928

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

Cancel