Hem » Beständigt trä » Byggnadstekniskt träskydd

Undermeny

Byggnadstekniskt träskydd

Att välja trä och bygga på rätt sätt är en uppgift som inte låter sig göras utan goda råd och erfarenhet. Ett väl planerat och genomfört byggprojekt som inkluderar ett väl avvägt underhållsprogram kommer vara till nytta och glädje för alla inblandade i projektet och till nytta för beställaren/ägaren under lång tid.

Konstruktionens sakfunktion och hur väl den uppfyller användarnas behov och förväntningar är den givna utgångspunkten. Konstruktionsteknisk utformning och dess samspel med material skapar förutsättningar för att uppnå kravbilden.

Under sekler och decennier har kunskap och erfarenhet skapat goda exempel och beprövad metod, tillgänglig att använda för den engagerade. Att bygga fel går snabbare och har ofta en lägre prislapp initialt. Här gäller det att arbeta metodiskt och argumentera för att välja beprövade material och metoder. Livstidskostnad eller Total Kostnad för ägarskap är ett användbart angreppssätt och ett bra argument för att välja rätt.

Bra källor till mer kunskap

Som en hjälp för bedömning av exponeringsförhållanden och materialval har ett praktiskt ingenjörsverktyg för livslängdsdimensionering tagits fram inom ett europeiskt forskningsprojekt WoodExter.

Med hjälp av detta verktyg kan projektörer, entreprenörer och konsumenter se vilket inflytande exponering och materialval får på den förväntade livslängden. Resultatet från WoodExter har sammanfattats i en rapport som ger bra vägledning:

En vidareutveckling av ingenjörsverktyget gjordes inom det nationella forskningsprojektet WoodBuild och finns redovisat i Rapport TVBK-3066 från Lunds Tekniska Högskola.

www.traguiden.se finns goda råd och instruktioner framtagna i samarbete med ledande specialister

Cancel