fbpx

Vanliga Frågor

Här nedan finner du en rad vanliga frågor och svar om träskydd.

Skicka gärna en fråga till Träskyddsföreningen som du söker svar på via mailadressen info@traskydd.com!

 

 


 

1. Varför behövs träskydd?

Om trä utsätts för fukt under en längre period så ruttnar det. Därför behöver alla träkonstruktioner utomhus, som exempelvis altaner, trappor och bryggor ha ett fullgott och garanterat rötskydd. Det är endast NTR-märkt virke med godkända träskyddsmedel som ger ett heltäckande skydd. Tryckimpregnerat med NTR-märke är det mest använda och har dessutom överlägsen pris-prestanda.

2. Kan det inte fungera med vanligt obehandlat trä och träolja?

Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket. Träoljan rinner av och förlorar sin verkan inom något år eller i bästa fall några år. Rötsvamparna tränger igenom det ytliga skyddet och träprodukten kan bli förstört även om träoljan stryks på ytan regelbundet.

3. Det finns alternativ till tryckimpregnerat trä på marknaden. Vad är för- och nackdelar med dessa?

Vi har gjort en översikt med jämförelser som heter Jämför olika träprodukter som kan vara bra att läsa igenom innan du bestämmer dig vilken produkt som ska användas för ditt byggprojekt. Kom ihåg att det enbart är NTR-märkta träprodukter producerat av medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen som erbjuder dig 20 års rötskyddsgaranti.

4. Vad betyder de olika NTR-klasserna?

Det finns flera olika träskyddsklasser och de vanligaste i bygghandeln är NTR A och NTR AB. Det är de som ska användas till exempelvis altanbygge, bryggor och trall. Vid kontakt med mark eller vatten eller konstruktioner som är svåra att byta ut så ska du använda träskyddsklass NTR A. För tunnare dimensioner som till exempel trallvirke gäller träskyddsklass NTR AB och den gäller för användning ovan mark.

5. Hur vet man att träprodukten är rätt impregnerad?

Är träprodukten märkt med NTR och någon träskyddsklass så är virket impregnerat med godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt samt har genomgått en kontrollerad och rätt utförd impregneringsprocess.

6. Vilka spikar eller skruvar ska användas?

Som regel används mestadels skruv men även spik förekommer. Generellt kan sägas att alla fästdon och beslag utomhus och i kontakt med impregnerat trä bör vara rostfria eller varmgalvaniserade. Varaktigheten ska helst vara lika lång som för träprodukten, alltså minst 25-30 år.

7. Måste NTR-impregnerat trä underhållas?

Nej. NTR-impregnerade produkter är en garanti för långvarig beständighet och skydd mot röta i minst 20 år. Virket grånar/bleknar dock med åren så vill du ha en fräsch och snygg yta kan du tvätta och/eller bestryka med träolja. Det motverkar även eventuell sprickbildning vid utsatta lägen.

8. Kan NTR-impregnerat trä målas?

Ja. NTR-impregnerat virke kan målas precis som vanligt obehandlat trä. Det är emellertid viktigt att träet som ska målas är ordentligt torrt. Ytfuktkvoten får vara högst 16 procent vid målningstillfället. Både täckande färg och lasyrfärg kan användas. Om träet är smutsigt eller missfärgat så tvätta med såpa eller trärengöring först.

9. Vad gör man med spill som kapbitar och spån?

Avfall från impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns anvisningar. Vanligtvis lämnas det på återvinningscentralen, på samma sätt som för övrigt byggavfall.

10. Hur fungerar Rötskyddsgarantin?

‍Garantin ersätter med varor motsvarande ett värde om högst 100 000 kr och gäller sådana rötangrepp att träet förlorat sin sakfunktion. Garantin gäller endast vid konsumentanvändning, ej vid kommersiell användning. Användarinstruktionerna för NTR A och AB ska ha tillämpats och garantisedel ska kunna uppvisas. Ersättningsvaror erhåller du från det medlemsföretag som tillverkade den skadade varan.

11. Hur påverkas miljön av impregnerat trä?

Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan bland motsvarande alternativ. LCA-studier visar lägre utsläpp av växthusgaser än för jämförbara produkter. Impregneringsmedlen är godkända av berörda myndigheter, och det är ytterst små mängder som läcker ut över tid.

12. Är det inte mer miljövänligt att använda produkter som inte använder kemikalier? Exempelvis plastprodukter?

Nej, att använda plast är mer skadligt för miljön, och dessutom används en ändlig råvaruresurs, olja. Plasten riskerar att spridas i form av mikroplaster och dessutom används många kemikalier för att göra plasten motståndskraftig mot solstrålning och för att inte spricka vid kyla. Även trall av träfiberkomposit kan angripas av röta och den utlovade livslängden är sällan bekräftad av oberoende analys. Genom att använda trä i princip oavsett produkt, minskar koldioxidutsläppen påtagligt jämfört med alla andra material.

13. Måste jag alltid använda impregnerat trä – för tex en blomsterställning eller en sandlåda?

Nej, det som är avgörande är hur länge du och din familj tänkt använda det du bygger. Om blomsterställningen eller sandlådan ska användas under en kortare tid, upp till 4-5 år, kan du använda obehandlat trä. Men om du vill ha längre beständighet, är det överlägset bästa valet impregnerade produkter.

14. Är inte moderna kompositmaterial bättre än impregnerat trä?

Nej. Vi från Träskyddsföreningen arbetar för alla produkter som erhållit NTR-märkning. På så sätt är vi neutrala. Men utvecklingen över tid visar att impregnerat trä står sig mycket väl i jämförelse både vad gäller funktion och prisnivå. Och nu blir de allt viktigare miljöaspekterna en stor fördel för träbaserade, närproducerade produkter från växande svenska skogar.

15. Varför är impregnerat trä ofta klassat som farligt avfall

Det är ett resultat av historien. Tidigare användes träskyddsmedel som innehöll krom och arsenik så kallade CCA-medel. Dessa träskyddsmedel togs ur bruk 2004, men det finns fortfarande kvar impregnerat trä som innehåller CCA och de återlämnas fortfarande till återvinningscentralerna i takt med att gamla bryggor och altaner rivs. CCA-impregnerat trä är klassat som farligt avfall. De träprodukter som produceras idag är inte farligt avfall, men för att underlätta hanteringen på återvinningscentralerna runt om i landet samlas allt impregnerat trä in på samma sätt eftersom det inte går att se någon skillnad på det insamlade virket. 

16. Vad händer vid långvarig direktkontakt med impregnerade träprodukter? Kan mina barn skadas?

Nej. Möjligheten till läckage är ytterst noggrant kontrollerat av kemikaliemyndigheter, forskningsinstitut och företag genom noggranna tester. Om det skulle föreligga risk skulle träskyddsmedlen inte få användas. Träskyddsbehandlade träprodukter ska hanteras enligt anvisningarna som medföljer produkten.

17. Vad innehåller impregnerat trä ?

Krom och arsenik förbjöds 2004 vilket var ett stort steg för att miljöanpassa impregnerat trä.

Dagens medel har mest kopparsalter och mycket små delar av andra tillsatser. Impregneringsvätskan består till största del av vanligt vatten.

Impregnerat trä innehåller även en liten mängd anti-mögel-medel som motverkar mögelpåväxt under leverans och i handeln under de första månaderna. Det är samma medel som återfinns i de flesta målarfärger för fasad och fönster. 

Den lilla andelen av impregneringsmedlet som kan läcka ut under 20 års användning ger ett obetydligt tillskott av koppar som naturligt redan finns i marken.

Alla impregnerade produkter har märklappar som anger vem som tillverkat träprodukten och när samt detaljerade information om  vilket träskyddsmedel och dess aktiva beståndsdelar.

Print Friendly, PDF & Email
Cancel