man in gray shirt leaning on table with headphones facing another man leaning on table with headboard

Pressrum

Pressrum

Svenska Träskyddsföreningen publicerar kontinuerligt nyheter, marknads- och produktinformation och forskningsrapporter i såväl egen regi som i samarbete med institut och representanter för media.

Vi använder nyhetstjänsten ViaTT för att publicera och distribuera vårt pressmaterial. Tjänsten är till för publicister, skribenter och andra som följer träskyddsföreningen enkelt kan bevaka och få tillgång till materialet.

Vi publicerar även nyhetsbrevet Träskyddsaktuellt som vänder sig till medlemmar och branschens intressenter.

Lång historik

I mer än fem decennier har föreningen verkat som företrädare för träskyddsbranschen och dess intressenter och har spelat en betydelsefull roll i moderniseringen och miljöanpassningen av industriföretagen i Sverige, Norden och Europa. Föreningen har också bidragit till den positiva utveckling och popularitet som branschföretagens produkter kunnat uppvisa i Sverige och Europa sedan ett par decennier.

Media-kit

Vi publicerar eget material i bland annat ByggaUtemagasinet och detta material delar vi med oss i så kallade media-kit och det består av högupplösta bilder och aktuella artiklar för återpublicering. Syftet med Mediakit är att erbjuda underlag, fakta och bilder. På hemsidan finns även mycket information allmänt tillgängligt som kan användas om källan anges. Många av bilder, texter och rapporter på våra hemsidor ägs av Träskyddsföreningen och får återpubliceras om källa, hänvisning och länk görs. En del material är dock inte ägt av oss och får inte återges utan att medgivande från rättighetsinnehavaren.

Kontakta Fredrik Westin för mer information och inloggningsuppgifter.

Cancel