Hem » Beständigt trä » Naturlig beständighet enligt EN 350

Undermeny

Naturlig beständighet enligt EN 350

Europastandarden EN 350 utvärderar och förtecknar alla träslags beständighetsegenskaper. Standarden gäller massivt trä och endast kärnved 100%. Splintved är aldrig beständig. Beständigheten anges i en skala från 1 till 5 där 1 är mycket beständig och 5 är icke beständig. Vidare finns uppgifterom  variabilitet och hur stor del som normalt utgörs av kärnved respektive splintved.

Beständighet hos allt trä som innehåller splintved, dvs i princip allt virke har beständighet klass 5 och är icke beständigt.

Naturlig beständighet hos kärnved i markkontakt

TräslagBeständighetsklassArt
Lärk (ursprung Europa och Japan3-4Barrträd
Gran (ursprung Europa)4Barrträd
Furu (ursprung Europa)3-4Barrträd
Douglasgran (ursprung Nordamerika)3Barrträd
Douglasgran (odlad i Europa)3-4Barrträd
Idegran (ursprung Europa)2Barrträd
Al (ursprung Europa)5Lövträd
Björk (ursprung Europa)5Lövträd
Ask (ursprung Europa)5Lövträd
Ek (ursprung Europa)2-4Lövträd
Teak (ursprung Asien)1Lövträd
Teak (odlad Asien m fl)1-3Lövträd

När intervall anges som tex på Ek betyder det att det förekommer stora avvikelser beroende på till exempel växtplats mm.

Standarden finns att köpa hos SIS.

Cancel