fbpx

TräskyddsAktuellt

Aktuellt  från
Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet

Nätupplagan: 2021-04-11 22:04
WEI Newsletter 2021-03-11

WEI Newsletter 2021-03-11

WEI General Assembly 2021 postponed It is with regret that due to the ongoing pandemic and continued travel restrictions across Europe, it has been...

BAT/BREF publicerat

BAT/BREF publicerat

BREF Bästa tillgängliga tekniker Referensdokument publicerat Europeiska unionen har offentliggjorde BAT-slutsatserna för ytbehandling med organiska...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2021-04-11
Cancel