fbpx

För medlemmar

I denna del av hemsidan visas information som i första hand är till för föreningens medlemmar och deras företrädare och anställda.

 

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken
Här samlar vi rapporter, handledningar, mötesreferat och andra informationsresurser som tas fram och utgör en kunskapsbank för Träskyddsföreningens medlemsföretag.  ... Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet är endast för medlemmar I Svenska Träskyddsföreningens nyhetsbrev kan ni som medlemmar ta del av branschspecifika nyheter och information ... Läs mer

Användarprofil-Logga in

Användarprofil-Logga in
När du har loggat loggat in kan du se din användarprofil. Kontrollera att uppgifterna är riktiga. Du kan även ändra ... Läs mer

Stadgar

Stadgar
Svenska Träskyddsföreningens Stadgar Grundad 1941 Reviderade och antagna vid ordinarie föreningsstämman 2011-05-26, § 1 Firma, Föreningens namn är Svenska Träskyddsföreningen ... Läs mer

Etiska Regler

Etiska Regler
Svenska Träskyddsföreningens Etiska ReglerDessa regler ska forma den etiska standard och de principer som alla medlemsföretag och dess anställda förväntas ... Läs mer

Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen valdes vid senaste årsstämma. StyrelseledamöterStyrelsesuppleanter ... Läs mer

Föreningsstämma

Föreningsstämma
Ordinarie Föreningsstämma 2022, Torsdagen den 19 maj Under dagen avhålls styrelsemöten och de olika årsstämmorna för Svenska Träskyddsföreningen, Svenska Träskyddsinstitutet ... Läs mer

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer
Följande beslut har fattats av avseende Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer. Riktlinjerna har antagits av styrelserna i Svenska Träskyddsföreningen samt Svenska ... Läs mer

Filarkivet för medlemmar

Filarkivet för medlemmar
Här samlar vi information och dokument som kan vara av intresse för Träskyddsföreningens medlemmar. Titta även här för specifika rapporter ... Läs mer

Faktablad och vägledning Miljöbedömningssystem

Faktablad och vägledning Miljöbedömningssystem
Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke - Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar Detta dokument publiceras första gången i maj ... Läs mer

Träskyddsmatrikel

Träskyddsmatrikel
Personmatrikel Träskyddsföreningens Personmatrikel visar medlemsföretagens kontaktpersoner och andra roller och funktioner som personer knutna till medlemsföretagen eller branschen. Det är ... Läs mer
Cancel