fbpx

För medlemmar

I denna del av hemsidan visas information som i första hand är till för föreningens medlemmar och deras företrädare och anställda.

BAT-Föreläsning 2021-02-25

Träskyddsföreningen genomförde en kunskapsföreläsning avseende IED-direktivet och BAT-slutsatserna för behandling av trä och träprodukter med kemikalier Fröberg & Lundholm Advokatbyrå ... Läs mer

Användarprofil

Användarprofil
Här är din användarprofil. Kontrollera att uppgifterna är riktiga. Du kan även ändra eller se profiler som är du är ... Läs mer

Stadgar

Stadgar
Svenska Träskyddsföreningens Stadgar Grundad 1941 Reviderade och antagna vid ordinarie föreningsstämman 2011-05-26, § 1 Firma, Föreningens namn är Svenska Träskyddsföreningen ... Läs mer

Etiska Regler

Etiska Regler
Svenska Träskyddsföreningens Etiska Regler antogs på ordinarie årsmötet 2013. De här publicerade Etiska reglerna utgör en språkligt korrigerad variant som ... Läs mer

Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen valdes vid årsstämman 2019 och sitter fram till nästa årsmöte. Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter ... Läs mer

Föreningsstämma

Föreningsstämma
Nästa ordinarie Föreningsstämma 2021-05-20 Under dagen avhålls styrelsemöten och de olika årsstämmorna för Svenska Träskyddsföreningen, Svenska Träskyddsinstitutet samt Årsstämma i ... Läs mer

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner
Vad gör Svenska Träskyddsföreningen Vi jobbar med: Marknadskommunikation mot konsument och beslutsfattare inom samhällsbyggande och politiker i Sverige och Europa ... Läs mer

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer
Följande beslut har fattats av avseende Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer. Riktlinjerna har antagits av styrelserna i Svenska Träskyddsföreningen samt Svenska ... Läs mer

Login

Login
Medlemmar kan logga in på hemsidan ... Läs mer

Medlemsarkiv

Medlemsarkiv
Här samlar vi information och dokument som kan vara av intresse för Träskyddsföreningens medlemmar. Filarkivet för medlemmar ... Läs mer
Print Friendly, PDF & Email
Cancel