Medlemsmeny

För medlemmar

I denna del av hemsidan visas information som i första hand är till för föreningens medlemmar och deras företrädare och anställda.

 

Kunskapsbanken

books, students, library
Här samlar vi rapporter och handledningar som tagits fram som en resurs för medlemsföretagen ... Läs mer

Nyhetsbrev

problem, solution, help
Nyhetsbrevet är ett medlemsbrev som skickas till medlemmarna i Träskyddsföreningen. Oftast skickas de vartefter de skapas ... Läs mer

Stadgar

Stadgar
Svenska Träskyddsföreningens Stadgar Grundad 1941 Reviderade och antagna vid ordinarie föreningsstämman 2011-05-26, § 1 Firma, Föreningens namn är Svenska Träskyddsföreningen ... Läs mer

Etiska Regler

Etiska Regler
Svenska Träskyddsföreningens Etiska ReglerDessa regler ska forma den etiska standard och de principer som alla medlemsföretag och dess anställda förväntas ... Läs mer

Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen valdes vid senaste årsstämma. Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter ... Läs mer

Föreningsstämma

Föreningsstämma
Träskyddsföreningen håller föreningsstämma vanligen sent på våren eller i början av sommaren och en extra stämma i november eller början ... Läs mer

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer

Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer
Följande beslut har fattats av avseende Svenska Träskyddsföreningens konkurrensrättsliga riktlinjer. Riktlinjerna har antagits av styrelserna i Svenska Träskyddsföreningen samt Svenska ... Läs mer

Filarkivet för medlemmar

Filarkivet för medlemmar
Här samlar vi information och dokument som kan vara av intresse för Träskyddsföreningens medlemmar. Titta även här för specifika rapporter ... Läs mer

Träskyddsmatrikel

Träskyddsmatrikel
Träskyddsföreningens Personmatrikel visar medlemsföretagens kontaktpersoner och andra roller och funktioner som personer knutna till medlemsföretagen eller branschen. Det är till ... Läs mer
Cancel