fbpx

Föreningsstämma

Ordinarie Föreningsstämma 2021

Genomfördes den 20:e maj 2021.

Under dagen avhålls styrelsemöten och de olika årsstämmorna för Svenska Träskyddsföreningen, Svenska Träskyddsinstitutet samt Årsstämma i SvTF Service AB

Översiktlig tidsplan för Träskyddsstämman

  1. 09:00 – 10:45 Styrelsemöte STF-STI 2021-2 (Styrelsen)
  2. 11:00 – 12:00 Föreningsstämma 2021 (Medlemmar)
  3. 12:00 – 13:00 Lunch
  4. 13:00 – 13:20 Styrelsemöte SFT-STI Konstituerande (Styrelsen)
  5. 13:20 – 13:30 Stämma SvTF Service AB (AU + representant)
  6. 13:30 – 14:00 Styrelsemöte i SvTF Service AB Konstituerande (AU)

2021-05-20 STF STI Kallelse och Föredragningslist...

 


Tidigare stämmoprotokoll

(Visas endast för inloggade medlemmar, (medlemsföretag och anställda kopplade till medlemsföretaget)

 

Cancel