Medlemsmeny

Föreningsstämma

Träskyddsföreningen håller föreningsstämma vanligen sent på våren eller i början av sommaren och en extra stämma i november eller början av december.

Nedan visas senaste/kommande samt en lista över tidigare stämmor.


Senaste publicering i kategori stämmor

 • Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

  Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Då kommer ni åt årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget för 2023. Även ny information om Träskyddsinstitutet. Dagordning och valnämndens förslag har skickats ut tidigare tillsammans med länk till anmälan och…

  Läs mer…


Arkiv över tidigare kallelser och stämmohandlingar

 • Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023
  Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Då kommer ni åt årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget … Läs mer
 • Dagordning för föreningsstämma
  Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Här finns årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget för 2023. … Läs mer
 • Inbjudan till äventyrligt årsmöte och brobyggardag
  Bästa medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen Vi inbjuder in till Träskyddsföreningens mest äventyrliga årsmöte med aktiviteter i två dagar. Utöver nätverkande och trevlig middag kommer vi hålla årsstämma och därtill hörande styrelsemöten som följs av … Läs mer
 • Kallelse till extra föreningsstämma 2022
  Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 8 december. Alla personer i våra medlemsföretag är välkomna att delta men det är endast en företrädare som kan utöva rösträtt på stämman. … Läs mer
 • Kallelse till föreningsstämma i Träskyddsföreningen
    Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Svenska Träskyddsföreningen och årsmöte i Svenska Träskyddsinstitutet Tid: Torsdag den 19 maj 2021, kl 14.30 till ca 15:30 Plats: F7 Möten och Konferens. Fleminggatan 7, Stockholm Anmälan: Anmälan … Läs mer
 • Inbjudan till årsmöte och studiebesök
    Bästa medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen Den 19 maj håller Träskyddsföreningen årsmöte och välkomnar alla medlemmar till föreningsstämma, båttur och med efterföljande middag. I år bjuder vi dessutom på studiebesök dagen före. Efter flera … Läs mer
 • Kallelse till Extra föreningsstämma
  Hej , Du får detta mail i egenskap av ansvarig kontaktperson för medlemsföretaget som har rätt att delta på extra föreningsstämma. Om du inte längre är kontaktperson ber jag dig att svara mig och … Läs mer
 • Föreningsstämma- Stämmohandlingar
  Bästa medlem i Träskyddsföreningen, Nu är det en vecka kvar till Träskyddsstämman och du får detta brev för att du är angiven som kontaktperson och representant för , som är en av Svenska Träskyddsföreningens … Läs mer
 • Kallelse till Föreningsstämma 2021
  Kallelse och föredragningslista 2021 Art: Ordinarie föreningsstämma 2021 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet Tid: Torsdagen den 20 maj 2021, kl 11.00 till ca 12:00 Plats: Online, Teams efter anmälan och kalenderinbjudan Kallade: Föreningens … Läs mer
 • Utskick av uppdatera kallelse
  Uppdaterad kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet Svenska Träskyddsföreningen Fredrik Westin Uppdaterad Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet Tid:    Fredagen den 6 november 2020, kl … Läs mer
 • Uppdatering av kallelse till Ordinarie Föreningsstämma
  Denna kallelse är uppdaterad i sista stund till följd av nya rese- och mötesrestriktioner med anledning av ökad smittspridning. Styrelsen för Svenska Träskyddsföreningen kallar härmed till Föreningens ordinarie föreningsstämma och SvTF Service Aktiebolags extra … Läs mer
 • Utskick av Kallelse stämma 2020
  Idag har den formella kallelsen inklusive stämmohandlingar skickats ut till alla medlemmar och till medlemmarnas kontaktpersoner. Om du anser att du borde ha fått detta mail skriv eller ring till Fredrik Westin. Kallelse till … Läs mer

 


Tidigare stämmoprotokoll

(Visas endast för inloggade medlemmar, (medlemsföretag och anställda kopplade till medlemsföretaget)

För att se denna kategori behövs behörighet och inloggning

Cancel