Hem » Beständigt trä

Undermeny

Beständigt trä

Hur vet man hur länge trä håller och hur man ska välja? Till vår hjälp finns ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet. Träprodukter som uppfyller dessa krav är märkta med NTR-märket.

NTR-systemet, som är teknologineutralt, grundar sig på vetenskapliga principer och beprövade metoder inom träskydd, beständighet och kvalitetscertifiering. Det inkluderar också en oberoende kontroll av tillverkning och kvalitet.


NTR-systemet erbjuder marknaden tillgång till träprodukter av hög och enhetlig kvalitet, vars beständighet mot röta och biologiska angrepp är noggrant dokumenterad. Genom att säkerställa en rättvis marknad för tillverkare och tillhandahålla tydlig och välunderbyggd information till konsumenter, bidrar systemet avsevärt till samhällsnyttan och underlättar medvetna val.


Miljö hälsa och hållbarhet

Miljö hälsa och hållbarhet
Impregnerat trä utgör en trygg och hållbar träprodukt som säkerställer en lång livslängd utan att innebära några hälsorisker, samtidigt som … Läs mer

Hur länge håller trä

Hur länge håller trä
Splintved drabbas av rötangrepp redan efter tre år i markkontakt. Det gäller oberoende av träslag. Kärnveden är dock oftast mer … Läs mer

Byggnadstekniskt träskydd

Byggnadstekniskt träskydd
Att välja trä och bygga på rätt sätt är en uppgift som inte låter sig göras utan goda råd och … Läs mer

Träförädling

Bild på NTR-virke
​Trä och träprodukter kan behandlas på olika sätt för att förändra olika egenskaper. Det finns metoder för att påverka trämaterialets … Läs mer

Din altans klimatpåverkan

Din altans klimatpåverkan
Har du någon gång funderat över din trädgårdsaltans ”carbon footprint”? IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark har tillsammans … Läs mer

Välj rätt trä

Välj rätt trä
Rätt trä på rätt plats! Trä är ett av våra mest omtyckta byggmaterial och används allt mer till följd av … Läs mer

NTR-Systemet

NTR-Systemet
Svensk träförädling med kvalitet att vara stolt över Nordiska Träskyddsrådet (NTR) utger en branschstandard för träskyddsklasser som ansluter till den … Läs mer

Rötskyddsgaranti

Rötskyddsgaranti
20 års rötskyddsgaranti mot röta! Kvalitetscertifierat NTR-trä är svårslaget när det gäller skydd mot röta – konsumenter har en rötskyddsgaranti … Läs mer

Jämför olika träprodukter

Jämför olika träprodukter
När det kommer till att köpa trä för användning utomhus finns det en rad faktorer att ta hänsyn till för … Läs mer

NTR och dimensioner

Bild på NTR-virke
I Sverige har träskyddsbranschens olika aktörer samverkat för att underlätta rätt val av träskyddsbehandlat och NTR-märkt virke. Resultatet är att … Läs mer

Vanliga frågor om träskydd och impregnering

Vanliga frågor om träskydd och impregnering
Här nedan finner du en rad vanliga frågor och svar om träskydd. Skicka gärna en fråga till Träskyddsföreningen som du … Läs mer

Miljö och Hälsa: IVL rapport om lakning av koppar, obetydlig

Miljö och Hälsa: IVL rapport om lakning av koppar, obetydlig
Sammanfattning Forskningsinstitutet RISE undersökte hur mycket koppar som urlakas från nyimpregnerat virke som lagras oskyddat och som utsatt för regn … Läs mer
Cancel