Beständigt Trä

Hur vet man hur länge trä håller och hur man ska välja? Till vår hjälp finns ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet. Träprodukter som uppfyller dessa krav är märkta med NTR-märket.

NTR-systemet är teknologineutralt och baserat på vetenskap och beprövad metod inom träskydd och beständighet och kvalitetscertifiering och omfattar även oberoende tillverknings- och kvalitetskontroll.

Marknaden får genom NTR-systemet tillgång till träprodukter som har dokumenterade egenskaper avseende beständighet mot röta och andra biologiska skadegörare med hög och jämn kvalitet. NTR-systemet bidrar med en mycket stor samhällsnytta genom att lägga grunden för en marknad på lika villkor för producenter och ett tydligt val för konsumenter med full dokumentation.

 

Miljö hälsa och hållbarhet

Miljö hälsa och hållbarhet
Impregnerat trä är en säker träprodukt som ger lång livslängd med ingen risk för hälsan och liten miljörisk och litet ... Läs mer

Hur länge håller trä

Hur länge håller trä
Splintved drabbas av rötangrepp redan efter tre år i markkontakt. Det gäller oberoende av träslag. Kärnveden är dock oftast mer ... Läs mer

Träförädling

Bild på NTR-virke
​Trä och träprodukter kan behandlas på olika sätt för att förändra olika egenskaper. Det finns metoder för att påverka trämaterialets ... Läs mer

Din altans klimatpåverkan

Din altans klimatpåverkan
Har du någon gång funderat över din trädgårdsaltans ”carbon footprint”? IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark har tillsammans ... Läs mer

Välj rätt trä

Välj rätt trä
Trä är ett av våra mest omtyckta byggmaterial och används allt mer till följd av sina utmärka miljöegenskaper. Trä är ... Läs mer

NTR-Systemet

NTR-Systemet
Svensk träförädling med kvalitet att vara stolt över Nordiska Träskyddsrådet (NTR) utger en branschstandard för träskyddsklasser som ansluter till den ... Läs mer

Rötskyddsgaranti

Rötskyddsgaranti
20 års rötskyddsgaranti mot röta! Kvalitetscertifierat NTR-trä är svårslaget när det gäller skydd mot röta – konsumenter har en rötskyddsgaranti ... Läs mer

Jämför olika träprodukter

Jämför olika träprodukter
Tänk på detta när Du ska köpa trä för användning utomhus!Information om livslängd och tekniska egenskaper av särskild betydelse ... Läs mer

NTR och dimensioner

NTR och dimensioner
I Sverige har träskyddsbranschens olika aktörer samverkat för att underlätta rätt val av träskyddsbehandlat och NTR-märkt virke. Resultatet är att ... Läs mer

Vanliga Frågor om träskydd och impregnering

Vanliga Frågor om träskydd och impregnering
Här nedan finner du en rad vanliga frågor och svar om träskydd. Skicka gärna en fråga till Träskyddsföreningen som du ... Läs mer

Miljö och Hälsa: IVL rapport om lakning av koppar, obetydlig

Miljö och Hälsa: IVL rapport om lakning av koppar, obetydlig
Sammanfattning Forskningsinstitutet RISE undersökte hur mycket koppar som urlakas från nyimpregnerat virke som lagras oskyddat och som utsatt för regn ... Läs mer

Användarklasser enligt EN 335

Användarklasser enligt EN 335
Europastandaren EN 335 beskriver användningsområden för beständiga träprodukter och relaterar det till användningsklasser. Exempel på användningsområden för träprodukter med förbättrad ... Läs mer
Cancel