Beständigt Trä

Hur vet man hur länge trä håller och hur man ska välja? Till vår hjälp finns ett oberoende kvalitets- och certifieringssystem för klassificering och kvalitetssäkring av träprodukters beständighet. Träprodukter som uppfyller dessa krav är märkta med NTR-märket.

NTR-systemet är teknologineutralt och baserat på vetenskap och beprövad metod inom träskydd och beständighet och kvalitetscertifiering och omfattar även oberoende tillverknings- och kvalitetskontroll.

Marknaden får genom NTR-systemet tillgång till träprodukter som har dokumenterade egenskaper avseende beständighet mot röta och andra biologiska skadegörare med hög och jämn kvalitet. NTR-systemet bidrar med en mycket stor samhällsnytta genom att lägga grunden för en marknad på lika villkor för producenter och ett tydligt val för konsumenter med full dokumentation.

Naturlig beständighet enligt EN 350

Naturlig beständighet enligt EN 350
Europastandarden EN 350 utvärderar och förtecknar alla träslags beständighetsegenskaper. Standarden gäller massivt trä och endast kärnved 100%. Splintved är aldrig ... Läs mer

Användarklasser enligt EN 335

Användarklasser enligt EN 335
Europastandaren EN 335 beskriver användningsområden för beständiga träprodukter och relaterar det till användningsklasser. Exempel på användningsområden för träprodukter med förbättrad ... Läs mer

Vanliga Frågor

Vanliga Frågor
Här nedan finner du en rad vanliga frågor och svar om träskydd. Skicka gärna en fråga till Träskyddsföreningen som du ... Läs mer

NTR och dimensioner

NTR och dimensioner
Tvärsnittsmått och träskyddsklasser för hyvlat eller sågat impregnerat virke. Dimensioner som normalt tryckimpregneras i klass NTR AB: Tjocklekar 38mm och ... Läs mer

Jämför olika träprodukter

Jämför olika träprodukter
Tänk på detta när Du ska köpa trä för användning utomhus ... Läs mer

Rötskyddsgaranti

Rötskyddsgaranti
20 års rötskyddsgaranti mot röta! Träskyddsklassat NTR-trä är svårslaget när det gäller skydd mot röta – och konsumenter har en ... Läs mer

NTR-Systemet

NTR-Systemet
Svensk träförädling med kvalitet att vara stolt över Nordiska Träskyddsrådet (NTR) utger en branschstandard för träskyddsklasser som ansluter till den ... Läs mer

Välj rätt trä

Välj rätt trä
Att välja trä! Rätt trä på rätt plats i en bild.Att välja trä, fördjupning Trä är ett av våra mest ... Läs mer

Träförädling

Bild på NTR-virke
​Trä och träprodukter kan behandlas på olika sätt för att förändra olika egenskaper. Det finns metoder för att påverka trämaterialets ... Läs mer

Hur länge håller trä

Hur länge håller trä
Splintved drabbas av rötangrepp redan efter tre år i markkontakt. Det gäller oberoende av träslag. Kärnveden är dock oftast mer ... Läs mer

Miljö och Hållbarhet

Miljö och Hållbarhet
Trä med längst hållbarhet är ett bra val för miljön Trä är i många fall det bästa valet om man ... Läs mer
Print Friendly, PDF & Email
Cancel