fbpx

TSM-Systemet

TSM står för TräskyddSkyddsMärkning

Med TSM-systemet kan tillverkare och återförsäljare och byggvaruhandlare framställa märklappar, skyltar och garantisedlar för impregnerade trävaror. Informationen blir korrekt och kan nås av användare och konsumenter via utskrifter, pdf-filer, QR-koder och mobiler och webben. En till synes omöjlig uppgift blir enkel att uppfylla.

Det är Svenska Träskyddsföreningen som har skapat TSM-systemet för medlemmarna i föreningen och deras svenska återförsäljare och kunder.

Logga in på tsm.traskydd.com

Frågor och svar

Varför finns TSM?

Impregnerat trä som innehåller träskyddsmedel måste följa reglerna för biocidbehandlade varor. Biocidförordningen anger vilken infomration som måste anges och hur produkter ska märkas. TSM-systemet hjälper tillverkare och handlen att göra rätt och sprida informationen till konsumenter både före och efter köpet.

Vem kan använda TSM-systemet för att skapa skyltar

TSM-systemet är byggt av Svenska Träskyddsföreningen för att användas av medlemmarna. Dessutom erbjuds svenska byggvaruhandlare att använda systemet för att skapa skyltar för butik och webb.

Informationsplikt gäller alla som säljer impregnerat virke

Det finns regler för hur impregnerat virke ska märkas och skyltas vid försäljning.

Lagen kräver att byggvaruhandeln skyltar upp och tillhandahåller särskild information till kunder som planerar att köpa och köper impregnerade trävaror. Informationen ska finnas invid virket och överlämnas i skrift eller digitalt.

Informationen ska finnas både före och efter köpet och bör även tillhandahållas före onlineförsäljning.

Beställ skylthållare

Skyltarna som skapas i TSM-systemet passar in i de skylthållare och magnethållare Träskyddsföreningen låtit tillverka.

  • Skylthållare A4 för varuinformation som måste finnas vid impregnerade varor.

  • Magnethållare 210×75 mm för viktig information som bör finnas vid impregnerade varor

Beställ på www.traskydd.com/kampanj2021 tillsammans med vårt säljdrivande kampanjmaterial.

 

Print Friendly, PDF & Email
Cancel