fbpx

Monterings- och användarinstruktioner

För att åberopa 20-årig träskyddsgaranti förutsätts att följande monterings- och användarinstruktioner följs.

Användningsområden

NTR A

Trä i permanent kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för väder och vind. Trä i erfarenhetsmässigt kritiska konstruktioner som kan vara svåra att inspektera och byta ut eller där personsäkerheten kräver att de inte försvagas.

Exempel: Ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar, takspån, utvändiga snickerier som trappor, trall m.m. Bjälkar i kryprum, syll på grundmur.

NTR AB

Trä som är utsatt för väder och vind eller kondens, men ej i kontakt med mark eller permanent i vatten, och där problem med utbyte av skadade delar eller risk för olyckor är begränsade.

Exempel: Utomhuspanel samt ”Trä i trädgården”.

Se även dimensionstabell och att välja Rätt NTR-impregnerat trä på rätt plats”.

Före byggnation

Endast impregnerat virke som tydligt är rent och fritt från ytrester bör användas. Om virket skall användas i inbyggda konstruktioner och blir vått under byggtiden, måste det få torka ned till maxfuktkvot 18 procent innan det täcks över eller byggs in.

Använd inte impregnerat virke i direkt kontakt med aluminium.

Mögel kan förekomma på ytan av många produkter, både för behandlade och obehandlade träprodukter, om ytan utsätts för alltför mycket fukt under lång tid.

För att ta bort mögel från behandlade träytor måste träet först torka. Normalt kan du tvätta bort mögel på ytan med mild tvållösning/såpa.

Bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig ska de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel som till exempel träskyddsolja i behörighetsklass 3. Klassbeteckningen enligt NTR-systemet förloras om annan bearbetning görs, till exempel klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering.

Fästdon

Fästdon utomhus bör i normala fall vara i rostfritt stål eller alternativt varmförzinkat stål. Generellt gäller att fästdon och beslag i kontakt med NTR-träet ska ha sådan korrosionshärdighet att varaktigheten blir lika lång som för NTR-träet.

Underhåll

Vill du behålla det fräscha utseendet på NTR-virket, bör du med jämna mellanrum bestryka det med träolja.

Denna behandling hjälper även NTR-virket att bättre motstå vissa formändringar, typ sprickbildning i starkt utsatta lägen som på husfasader, bryggor med mera. Är träet smutsigt eller missfärgat kan du tvätta med trärengöringsmedel.

Cancel