Monterings- och användarinstruktioner

Print Friendly, PDF & Email

Detta dokument utgör en del av Rötskyddsgarantin och ska följas av konsument. Vid avvikelse som leder till förtida skada kan möjligheten att åberopa rötskyddsgarantin förfalla.

Användningsområden

Träskyddsklasserna avses att användas i olika användarklasser och träskyddet har anpassats till att klara den specifika exponeringen. Rätt träskydd på rätt plats sammanfattar detta på ett bra sätt.

Mer vägledning finns på sidorna: NTR och dimensioner och Välj rätt trä

Träskyddsklass NTR A: Trä i permanent kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för väder och vind. Trä i erfarenhetsmässigt kritiska konstruktioner som kan vara svåra att inspektera och byta ut eller där personsäkerheten kräver att de inte försvagas.

Exempel: Stängselstolpar, takspån, utvändiga snickerier som trappor, trall, körbanor m.m. Bjälkar i kryprum, syll på grundmur.

Träskyddsklass NTR AB: Trä som är utsatt för väder och vind eller kondens, men ej i kontakt med mark eller permanent i vatten, och där problem med utbyte av skadade delar eller risk för olyckor är begränsade.

Exempel: Utomhuspanel samt ”Trä i trädgården”.

Före byggnation

Endast impregnerat virke som tydligt är rent och fritt från ytrester bör användas. Om virket skall användas i inbyggda konstruktioner och blir vått under byggtiden, måste det få torka ned till maxfuktkvot 18% innan det täcks över eller byggs in.

Använd inte impregnerat virke i direkt kontakt med aluminium.

Mögel kan förekomma på ytan av många produkter, både behandlat och obehandlat virke, om ytan utsätts för alltför mycket fukt under lång tid. För att ta bort mögel från behandlade träytor måste träet först torka. Normalt kan man tvätta bort mögel på ytan med mild tvållösning/såpa.

Bearbetning

Kapning, håltagning och annan mindre bearbetning kan leda till ökad risk för rötangrepp. Dessa “oskyddade” ytor är extra utsatta för risk att skadas och bör undvikas i möjligaste mån. Extra hänsyn ska tas till oskyddade ytor med avseende på byggnadstekniskt träskydd. Rätt utformning kan leda till att konstruktionen och trävirket håller i decennier efter garantitidens slut.

Läs mer på sidorna Byggnadstekniskt träskydd eller på https://www.traradhuset.se/

Fästdon

Fästdon utomhus bör i normala fall vara i rostfritt stål eller alternativt varmförzinkat stål. Generellt gäller att fästdon och beslag i kontakt med NTR-träet skall ha sådan korrosionshärdighet, att varaktigheten blir lika lång som för NTR-träet.

Underhåll

Vill man behålla det fräscha utseendet på NTR-virket, bör man med jämna mellanrum bestryka det med träolja.

Denna behandling hjälper även NTR-virket att bättre motstå vissa formändringar, typ sprickbildning, i starkt utsatta lägen som på husfasader, bryggor m.m. Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta med trärengöringsmedel.

Undvik högtryck och hårda borstar som skadar virkets känsliga yta. Slipning är inte tillåtet inom garantin.

Genom att hålla rent förlängs virkets livslängd.


Läs om rötskyddsgarantin på följande sidor

Rötskyddsgaranti

Begära Rötskyddsgaranti


Cancel