Nätupplagan: 2024-07-25 16:25

Ny rapport från Avfall Sverige visar på stor potential att sortera nytt impregnerat trä som icke-farligt avfall

av | 2024 06 14 | TräskyddsAktuellt

Träskyddsföreningen välkomnar en nyligen publicerad rapport från Avfall Sverige som visar på möjligheterna att sortera ut modernt impregnerat trä som icke-farligt avfall. Detta öppnar dörren för återbruk och materialåtervinning av virket, vilket kan leda till både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kommunerna.

Impregnerat trä utgör en av de största fraktionerna av farligt avfall på kommunala återvinningscentraler. Trots att moderna impregneringsmetoder har blivit mer hållbara, hanteras nästan allt trä fortfarande som farligt avfall. För att adressera detta problem har Avfall Sverige låtit Ramboll utföra tester på modernt impregnerat trä samt analysera halter av kvarvarande ämnen i äldre trä.

Rapporten drar följande slutsatser:

  • Det mesta av det tryckimpregnerade virket som säljs idag behöver inte klassas som farligt avfall.
  • Undantag finns för trä med hög andel splintved eller som behandlats för att klara stora påfrestningar, exempelvis lednings- och stängselstolpar.
  • Cirka 10% av träet i avfallsflödet innehåller fortfarande höga halter av koppar, krom och arsenik (CCA) och måste hanteras som farligt avfall. Dessa ämnen har inte lakats ur trots många år i bruk.
  • XRF-instrument fungerar väl för att identifiera CCA-behandlat virke, men är tidskrävande och fungerar inte för klorfenoler.

Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige, betonar de positiva effekterna av rapporten:

“Tidigare har man skickat allt som farligt avfall för energiåtervinning men rapporten visar att det finns en stor potential till effektivare hantering av impregnerat trä. Att vi nu har en gedigen kunskapssammanställning öppnar upp för mer återbruk, mer materialåtervinning och billigare hantering. Samtidigt är det behandlat trä, så det ska inte blandas med obehandlat virke, och om det kasseras måste det gå till en anläggning för energiåtervinning som kan hantera kemikalierna.”

Vidare påpekar Camilla Nilsson att kommunerna, om de väljer att sortera impregnerat trä i farligt och icke-farligt, måste utveckla rutiner för att säkerställa korrekt sortering. Detta kan innebära personlig mottagning på återvinningscentralerna och krav på kvitto för att bevisa träets säkerhet. ”Kommunerna är kreativa och kommer att hitta lösningar för att klättra uppför avfallstrappan,” avslutar Camilla Nilsson.

Denna rapport och dess slutsatser är ett stort steg framåt för en hållbar avfallshantering av impregnerat trä.

Klicka här för att läsa mer eller beställa rapporten av Avfall Sverige

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel