Nätupplagan: 2024-07-25 18:33

EU har publicerat en ny kemikaliestrategi

av | 2024 06 26 | TräskyddsAktuellt

Europeiska kommissionen har publicerat en ny kemikaliestrategi för att hantera användningen av skadliga kemikalier inom EU. Strategin, som är en del av “The European Green Deal”, syftar till att främja och säkra hållbara alternativ genom konceptet “väsentlig användning”.

Inom ramen för “The European Green Deal” har Europeiska kommissionen lanserat en ny kemikaliestrategi, som ska syfta till att stödja övergången till en hållbarare och grönare ekonomi. Strategin erkänner att kemikalier spelar en central roll i många av de produkter och teknologier som är nödvändiga för denna övergång, inklusive allt från konsumentprodukter till avancerade batterier för elbilar och hållbara byggmaterial.

Samtidigt är det känt att vissa kemikalier kan orsaka betydande skador på både miljön och människors hälsa. Det är denna dubbla natur av kemikalier—både nödvändiga och potentiellt skadliga—som den nya strategin ska ta itu med.

Nytt koncept: “Väsentlig användning”

Strategin introducerar konceptet “väsentlig användning”, som är avsett att vägleda hanteringen av kemikalier inom EU.

Definition av väsentlig användning: En användning av ett mycket skadligt ämne är väsentlig för samhället om följande två kriterier uppfylls:

1. Användningen är nödvändig för hälsa eller säkerhet eller är avgörande för samhällets funktion, och

2. det finns inga godtagbara alternativ. Godtagbara alternativ måste vara både tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

Kommissionen behöll kriteriet som är relevant för oss, nämligen: användningen av ett mycket skadligt ämne kan vara väsentlig om dess tekniska funktion är avgörande för att skydda och återställa den naturliga miljön. Detta kriterium är fortfarande ganska brett, vilket är positivt då detta ger träskyddsbranschen en möjlighet att argumentera för sina produkter som nödvändiga i miljöskyddssammanhang, särskilt där impregnerat trä kan bidra till långsiktig hållbarhet och stabilitet i byggprojekt och infrastruktur.

Eftersom strategin ännu inte är juridiskt bindande men kan leda till framtida lagstiftning, är det viktigt för träskyddsbranschen att förbereda sig för hur dessa förändringar kan påverka branschen.

Klicka här för att ladda ner hela strategin

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel