ITS 2022 Kursprogram och deltagare

Print Friendly, PDF & Email

Kursprogram/Schema

DAG 1 2022-02-03 08:00-12:00 (Grundkurs)

Distans online

 • Introduktion till kursen 2022 (Fredrik Westin)
 • Vedanatomi, träförstörande organismer och beständighet (Geoffrey Daniel)
 • Impregnerbarhet och faktorer som påverkar (Nasko Terziev)
 • Skydd mot träförstörande organismer (Jöran Jermer)
 • Nordiska Träskyddsrådet, NTR (Fredrik Westin)
 • Introduktion till Intern Driftskontroll (Göran Sundström)
 • Val och behov av träskydd 1 (Jöran Jermer)

DAG TVÅ 2022-02-04 08:00-12:00 (Grundkurs + Repetitionskurs)

Distans online

 • Träskyddsföreningen (Fredrik Westin)
 • Val och behov av träskydd 2 (Jöran Jermer)
 • Hållbarhet, miljörisker, samhällets ansvar (Fredrik Westin)
 • Utprovning av träskyddsprodukter (Nasko Terziev)
 • Lagstiftning i Europa och Sverige (Fredrik Westin)
 • TSM- Skyltar och märkning (Fredrik Westin)

DAG TRE 2022-04-06 13:00-17:00 (Grundkurs)

Uppsala SLU

Lunch mellan 11:30 och 13:00

 • Introduktion
 • Impregneringsprocesser och processteknik (Dennis Aregarn)
 • Intern driftkontroll 1 (Göran Sundström)
 • Säker hantering av träskyddskemikalier (Dennis Aregarn)
 • Intern driftkontroll 2 (Göran Sundström)
 • Intern driftkontroll 3 (Jöran Jermer)

DAG FYRA förmiddag, 2022-04-07 08:00-12:00 (Grundkurs)

Uppsala SLU

 • Grupparbete Fuktkvotsmätning, analys med reagenser och koncentrationsmätning
 • Impregneringsprocessens betydelse för upptagningen
 • Grupparbete. Fördjupning och problemlösning

DAG FYRA eftermiddag 2022-04-07 12:00-17:00 (Grundkurs + Repetitionskurs)

Lunch även för tillkommande elever

 • Repetition av NTR-systemet (Fredrik Westin)
 • Repetition av Intern driftkontroll (Jöran Jermer)
 • Repetition av Risker och skydd (Dennis Aregarn)
 • Repetition av lagar och regler (Fredrik Westin)
 • Arbetsmiljö introduktion (Tatjana Weigelt)
 • Arbetsmiljö i praktiken (Tatjana Weigelt)

Gemensam middag i Uppsala för elever och lärare

DAG FEM 2022-04-08 09:00-12:00 (Grundkurs + Repetitionskurs)

Uppsala SLU

 • Arbetsmiljö – personlig skyddsutrustning (Tatjana Weigelt)
 • Arbetsmiljö – toxikologi för klass 1 behörighet (Tatjana Weigelt)
 • Skriftligt prov (Tatjana Weigelt)
 • Skrivningsgenomgång (Tatjana Weigelt)
 • Avslutning och diplom

Anmälda kursdeltagare för ITS 2022

Grundkurs

 • Andreas Ivanusa, Södra Skogsägarna Ek.för. – Kinda
 • Andreas Platzek, Södra Skogsägarna Ek.för. – Kinda
 • Christer Nilsson, Ingarp Träskydd AB
 • Christian Wobbe, Derome Timber AB, Woodtec
 • Christofer Bügel, Derome Timber AB, Woodtec
 • Daniel Edholm, Octowood AB
 • David Wixe, Master builders solutions Sverige AB
 • Fredrik Andersson, Holmen Timber AB
 • Isak Lindgren, Ingarp Träskydd AB
 • Jenny Lindblom, Master Builders SolutionS Sverige AB
 • Jie Gao, SLU
 • Kent Malmgren, SCA R&D Centre
 • Kevin Henriksson, AB Impregna
 • Ludvig Mossberg, Varberg Timber AB
 • Mohamed Jebrane, SLU
 • Per-Gunnar Kallin, Octowood AB
 • Sofie Johansson Annergren, SCA R&D Centre
 • Therese Ragnäs, Rundvirke Poles
 • Tomas Gerdsdorff, SCA R&D Centre
 • Lars Jansson, AB Impregna

Repetitionskurs

 • Nasko Terziev, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Lärare

 • Dennis Aregarn,  Master Builders Solutions Sverige AB
 • Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen
 • Göran Sundström, Arch Timber Protection AB – Arxada
 • Jöran Jermer, Svenska Träskyddsinstitutet
 • Martin Axén, Koppers Sweden AB
 • Maryam Tayebi, Arbetsmiljöverket
 • Nasko Terziev, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
 • Tatjana Weigelt, Arbetsmiljöverket
 • Örjan Norgren, Arch Timber Protection AB – Arxada
 • Lars Nyborg, Koppers Sweden AB

Hittat något fel? Kontakta då Fredrik Westin.


Print Friendly, PDF & Email

Cancel