Hem » Träskyddsinstitutet » Utbildningar » Kurs i Industriellt Träskydd 2022-Nya datum

Kurs i Industriellt Träskydd 2022-Nya datum

Print Friendly, PDF & Email

Obs-Uppdatderade datum! (ändrade dagar pga Corona.)

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Department of Forest Biomaterials and Technology).

Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt inkluderar Träskyddsinstitutets grundutbildning i industriellt träskydd som är obligatoriskt för Träskyddsföreningens medlemmar.

 

Kursen kan läsas på två sätt, antingen läser man hela kursen, grundkurs (G) eller så läser man repetitionskurs (R) för att förnya sin behörighet klass 1 AV.

Grundkurs (G)
Online-studier: 27:e, 28:e januari 3:e, 4:e februari 2022. 08:00 – 12:00
SLU i Uppsala: 2:e, 3:e, 4:e februari 6:e, 7:e, 8:e april 2022 “Lunch till lunch”. (Börjar kl 12:00 den 6:e. Slutar kl 13 den 8:e)
Omfattning: 4 förmiddagar (08:00-12:00) och en heldag, samt självstudier
Ingår även: studiematerial, 2 luncher samt fika samt gemensam middag

Repetitionskurs (R)
Online-studier: 28:e januari 4:e februari 2022. 08:00 – 12:00
SLU i Uppsala: 3:e, 4:e februari 7:e, 8:e april 2022 “Lunch till lunch”. (Börjar kl 12:00 den 7:a. Slutar kl 13 den 8:e)
Omfattning: 2 förmiddagar (08:00-12:00) och en eftermiddag, samt självstudier
Ingår även: studiematerial, 1 luncher samt fika samt gemensam middag

Snabbfakta

Plats: Online + SLU Uppsala
Eleven/arbetsgivaren ansvarar för att boka resa och boende själv och på egen bekostnad.
Rekommenderat boende: Clarion Collection Hotel Uppsala eller nära detta. (Nära Uppsala Central)
Transport mellan hotell och SLU kan ordnas av Träskyddsinstitutet.

Kursen vänder sig till

  • Impregneringsoperatörer, arbetsledare, chefer med flera inom träskyddsindustrin
  • Försäljare och teknisk personal hos leverantörer av träskyddsmedel
  • Andra träskyddsintresserade hos organisationer, myndigheter, forskningsinstanser etc
  • Alla som hanterar träskyddsmedel i klass 1 AV och klass 2 AV.

Syfte

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper om:

  • Träegenskaper, träskydd och impregneringsprocess
  • Regelverk och lagar
  • Intern driftskontroll för Impregneringsföretag
  • Skyltning och märkning
  • Risker och skydd för människa och miljö

Efter genomgången utbildning ska deltagarna vara medvetna om de krav som finns angivna i Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och för arbetet gällande föreskrifter.
Kursen ger vidare deltagarna praktiska kunskaper om hur intern driftkontroll utförs vid träskyddsanläggningar.
Genomgången kurs ger deltagarna behörighet och utbildningsbevis av Arbetsmiljöverket för hantering av bekämpningsmedel i behörighetsklass 1 AV. Kursdiplom för genomgången kurs utdelas.

Länk till anmälan: ANMÄL DIG HÄR


Kursinformation

Träskyddsinstitutet förbehåller sig rätt att ändra och anpassa programmet med avseende på innehåll och omfattning.

Teknik för onlinekursens genomförande

Kursen online-del och kräver tillgång till dator och bra internetuppkoppling. Datorn måste vara utrustad med webkamera och headset. Eleven behöver tillgång till e-postkonto för att kunna skapa konto i Träskyddsinstitutets utbildningsportal. Kontot skapas i samband med anmälan till kursen. Konferensrum bör undvikas. En dator och ett rum per elev är ett bra riktmärke!

Studiero

Under onlinekursen kommer eleven behöva sitta framför datorn och uppkopplad under hela lektionen. Tillse att arbetsplatsen ger den studiero som behövs. Störningar kommer göra det svårt för eleven och de övriga som deltar i kursen att kommunicera och koncentrera sig på uppgiften.

Kursmaterial

All litteratur, kursdokumentation mm delas genom utbildningsportalen. Här kommer även prov och annan interaktion mellan lärare och elever ske.

Ansvariga kursledare och föredragshållare

Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen/Träskyddsinstitutet, tel 08-791 23 57
Jöran Jermer, Kalmar, tel 070-510 29 17
Nasko Terziev, SLU, tel 018-672589
Tatjana Weigelt och Maryam Tayebi, Arbetsmiljöverket
Därutöver deltar specialister och sakkunniga från träskyddsbranschen och institut.

Kursavgift

Kursavgift/deltagare: 11 000 kr inkl moms (8 800 kr exkl moms) betalas in på Bankgiro 303-5029.
Observera att kurskostnaden för Föreningens medlemmar bekostas helt av Svenska Träskyddsföreningen.
Forskare och studenter inom träskydd och trämaterial kan ansöka om att befrias från avgiften genom att tillskriva Träskyddsinstitutet och ange motivering.

Kurslokal

Kursen är online samt Sveriges lantbruksuniversitet Vallvägen 9D, 756 51 Uppsala

Anmälan och betalning

Anmälan görs på anmälningsblankett via länken nedan senast den 14 januari 2022 24 januari 2022.

Kursavgiften faktureras från Svenska Träskyddsinstitutet till den fakturamottagaren som angivits i anmälan. För företag som är medlemmar i Föreningen är kursen kostnadsfri.

Länk till anmälan: ANMÄL DIG HÄR

Avanmälan

Kontakta kursledningen.

Detaljerat kursprogram

Publiceras och skickas ut senare

 


Print Friendly, PDF & Email

Cancel