Inbjudan till Kurs i Industriellt Träskydd 2021

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket. Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt Träskyddsinstitutets grundutbildning i industriellt träskydd.

Kursen kan läsas på två sätt, antingen läser man hela kursen eller så läser man de två sista dagarna för att genomgå repetitionskurs för att förnya sin behörighet klass 1 AV. För klass 1 behörighet måste man avlägga skriftlig prov.

Grundkurs
Datum: 3:e, 4:e, 5:e, 10:e samt 11:e februari 2021
Omfattning: 5 förmiddagar (08:00-12:00) och en självstudielektion

Repetitionskurs
Datum: 10:e samt 11:e februari 2021
Omfattning: 2 förmiddagar (08:00-12:00)

Plats: Online

Träskyddsinstitutet förbehåller sig rätt att ändra och anpassa programmet med avseende på innehåll och omfattning.

Kursen vänder sig till

 • Impregneringsoperatörer, arbetsledare, chefer med flera inom träskyddsindustrin
 • Försäljare och teknisk personal hos leverantörer av träskyddsmedel
 • Andra träskyddsintresserade hos organisationer, myndigheter, forskningsinstanser etc
 • Alla som hanterar träskyddsmedel i klass 1 AV och klass 2 AV.

Syfte

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper om:

 • Träegenskaper, träskydd och impregneringsprocess
 • Regelverk och lagar
 • Intern driftskontroll
 • Risker och skydd för människa och miljö

Efter genomgången utbildning ska deltagarna vara medvetna om de krav som finns angivna i Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och för arbetet gällande föreskrifter.
Kursen ger vidare deltagarna praktiska kunskaper om hur intern driftkontroll utförs vid träskyddsanläggningar.
Genomgången kurs ger deltagarna behörighet och utbildningsbevis av Arbetsmiljöverket för hantering av bekämpningsmedel i behörighetsklass 1 AV. Kursdiplom för genomgången kurs utdelas.

Länk till anmälan: ANMÄL DIG HÄR


Kursinformation

Teknik för onlinekursens genomförande

Kursen ges som en onlinekurs och kräver tillgång till dator och bra internetuppkoppling. Datorn måste vara utrustad med webkamera och headset. Eleven behöver tillgång till e-postkonto för att kunna skapa konto i Träskyddsinstitutets utbildningsportal. Kontot skapas i samband med anmälan till kursen.

Studiero

Under kursen kommer eleven behöva sitta framför datorn och uppkopplad under hela lektionen. Tillse att arbetsplatsen ger den studiero som behövs. Störningar kommer göra det svårt för eleven och de övriga som deltar i kursen att kommunicera och koncentrera sig på uppgiften.

Kursmaterial

All litteratur, kursdokumentation mm delas genom utbildningsportalen. Här kommer även prov och annan interaktion mellan lärare och elever ske.

Ansvariga kursledare och föredragshållare

Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen/Träskyddsinstitutet, tel 08-791 23 57
Jöran Jermer, Kalmar, tel 070-510 29 17
Maria Dalin, Arbetsmiljöverket
Därutöver deltar specialister och sakkunniga från träskyddsbranschen och institut.

Kursavgift

Kursavgiften för onlinekursen är 7 200 kr/exkl moms.
Observera att kurskostnaden för Föreningens medlemmar bekostas helt av Svenska Träskyddsföreningen.

Kurslokal

Kursen är online i år så vi har inte någon lokal. Eleven måste själv förbereda en lämplig plats att sitta på för att kunna genomföra kursen.

Anmälan och betalning

Anmälan görs på anmälningsblankett via länken nedan senast den 29 januari 2021. Kursavgiften faktureras från Svenska Träskyddsinstitutet till den fakturamottagaren som angivits i anmälan. För företag som är medlemmar i Föreningen är kursen kostnadsfri.

Länk till anmälan: ANMÄL DIG HÄR

Avanmälan

Vid avanmälan efter den 29 januari 2021 debiteras halva kursavgiften.

Detaljerat kursprogram bifogas

Se nedan


Kursprogram Industriellt Träskydd 2021

DAG 1 2021-02-03 08:00-12:00

 • Vedanatomi och impregnerbarhet
 • Träförstörande organismer. Beständighet
 • Hållbarhet, miljörisker, samhällets ansvar
 • Lagstiftning i Europa och Sverige
 • Säker kemikaliehantering
 • Nordiska Träskyddsrådet, NTR

DAG TVÅ 2021-02-04 08:00-12:00

 • Intern driftskontroll 1
 • Analysinstrument, kemi och matematik
 • Intern driftskontroll 2
 • Processteknik och impregnering
 • Blandningsutrustning
 • Intern driftskontroll – felsökning

DAG TRE 2021-02-05 08:00-12:00

 • Praktiska övningar Intern driftskontroll
 • Grupparbete Intern driftskontroll

”DAG” FYRA, självstudier online

 • Beräkningsövning
 • Hitta uppgifter i NTR-dokumenten
 • Hitta uppgifter i Intern driftskontroll
 • Öppen e-klass

DAG FEM 2021-02-11 08:00-12:00 (De som läser repetitionskursen börjar här)

 • Repetition av NTR-systemet
 • Repetition av Intern driftkontroll
 • Repetition av Risker och skydd
 • Repetition av lagar och regler
 • Arbetsmiljö

DAG SEX 2021-02-12 08:00-12:00

 • Arbetsmiljö – personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmiljö – toxikologi för klass 1 behörighet
 • Skriftligt prov
 • Skrivningsgenomgång
 • Avslutning
Cancel