fbpx
Träskyddsbiblioteket

Följande avsnitt omfattar aktuella och tidigare publikationer från Svenska Träskyddsinstitutet.

Det är en mycket stor kunskapsmassa som finns samlad i Svenska Träskyddsinstitutets publikationer. Med tiden avser vi att skanna och publicera allt utgivet material.

Läsare ska beakta att det är just ett historiskt arkiv. Förändringar i samhället, lagstiftning och ekonomi gör att stora delar av materialet är inte aktuellt längre. Det finns dock alltjämt ett värde i forskningsrapporterna som gör att det är värt att publicera.

Cancel