fbpx
Kurser och Seminarier

Översikt över kurser och seminarier

Datum Titel Beskrivning
flera tillfällen under året Lunchseminarium: Nya miljöanpassade träskyddsprodukter

Marknaden för miljöanpassade träskyddsprodukter har växt under de senaste åren och idag finns mycket att välja på.

Träskyddsinstitutet presenterar och orienterar om aktuell forskning på området avseende miljöprestanda, förväntad livslängd, beständighet mot biologiska skadegörare, underhållsprogram och kostnader samt total kostnad för ägarskap. TCO (Total cost of ownership)

vintern 20/21 Grundkurs i Träskyddsteori

Denna kurs riktar sig mot dig som vill få grundläggande kunskap om användning av trä i utsatta miljöer och olika typer av träskydd som används för att använda rätt material.

2021 febr Grundkurs i Industriellt Träskydd

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket, KTH och RISE. Kursen i sin helhet ger Arbetsmiljöverkets behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt Träskyddsinstitutets grundutbildning i industriellt träskydd.

Användning av träskyddsmedel i behörighetsklass 1 AV kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. För hantering av dessa medel gäller att minst en person från företaget ska ha genomgått en av Arbetsmiljöverkets anordnad utbildning och avlagt godkänt prov. De kursdeltagare som inte önskar klass 1 AV-behörighet kan avstå från att skriva den avslutande skrivningen. De kursdeltagare som redan har klass 1 AV-behörighet men som behöver gå repetitionskurs, kan välja att bara delta på repetitionskursen och skriva provet.

Fortsättningskurs i Industriellt Träskydd: Impregneringsmästare

Fördjupning i Industriellt Träskydd, process och produktionsoptimering, kvalitetssystem. 

Förkunskapskrav är genomgången Grundkurs i Industriellt Träskydd. Minst 5 års yrkeserfarenhet arbete i impregneringsanläggning.

För erhållande av Impregneringsmästarbrev krävs utöver godkända inlämningsuppgifter och tentamina även skriftligt vitsord från en yrkesverksam person med Impregneringsmästarbrev eller motsvarande kunskaper. 

Cancel