fbpx
Kurser och Seminarier

Översikt över kurser och seminarier

Datum Titel Beskrivning
     
     
2023 febr Grundkurs i Industriellt Träskydd

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket, KTH och RISE. Kursen i sin helhet ger Arbetsmiljöverkets behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt Träskyddsinstitutets grundutbildning i industriellt träskydd.

Användning av träskyddsmedel i behörighetsklass 1 AV kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. För hantering av dessa medel gäller att minst en person från företaget ska ha genomgått en av Arbetsmiljöverkets anordnad utbildning och avlagt godkänt prov. De kursdeltagare som inte önskar klass 1 AV-behörighet kan avstå från att skriva den avslutande skrivningen. De kursdeltagare som redan har klass 1 AV-behörighet men som behöver gå repetitionskurs, kan välja att bara delta på repetitionskursen och skriva provet.

  Fortsättningskurs i Industriellt Träskydd: Impregneringsmästare

Fördjupning i Industriellt Träskydd, process och produktionsoptimering, kvalitetssystem.

Förkunskapskrav är genomgången Grundkurs i Industriellt Träskydd. Minst 5 års yrkeserfarenhet arbete i impregneringsanläggning.

För erhållande av Impregneringsmästarbrev krävs utöver godkända inlämningsuppgifter och tentamina även skriftligt vitsord från en yrkesverksam person med Impregneringsmästarbrev eller motsvarande kunskaper.

     
Cancel