Träskyddsinstitutet

Svenska Träskyddsinstitutet ska främja forskning och utveckling inom träskyddsområdet i Sverige samt verka för att uppnådda resultat får praktisk tillämpning.

Institutets verksamhet bedrivs i Stockholm, där föreningen har sitt säte och Svenska Träskyddsföreningen är institutets huvudman.

Träskyddsinstitutets aktiviteter under de kommande året består i att:

  • Introducera en hemsida för att informera om institutets verksamhet och aktiviteter samt tillgängliggöra aktuella och historiska publikationer utgivna av Svenska Träskyddsinstitutet, samt annan relevant information för att sprida Träskyddskunskap.
  • Arrangera utbildningar mot specifika målgrupper och erbjuda såväl traditionell som online-utbildning. 
  • Utveckla och publicera kurslitteratur och lärarhandledningar
  • Arrangera kunskapsseminarium mot yrkesgrupper
  • Finansiera forskning av särskild betydelse för den svenska marknaden
  • Bistå svenska myndigheter, organisationer och företag med kompetens och aktuell kunskap inom träskyddsområdet.

 

Svenska Träskyddsinstitutet grundades 1974 och var en vidareutveckling av Kommunikationsverkets Träskyddskommitté som var verksam mellan 1941 och 1973.

Finansieringen av Träskyddsinstitutet ordnades inledningsvis genom staten via Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) samt träskyddsindustrin genom en stiftelse, Stiftelsen Svensk Träskydd. Denna finansieringsmodell varade, med smärre förändringar, fram t o m halvårsskiftet 1994, då staten drog sig ur finansieringsansvaret och Svenska Träskyddsföreningen övertog huvudmannaskapet och ansvaret för finansieringen. 

 

 

Cancel