Hem » Träskyddsföreningens Hållbarhetsstrategi » Hållbarhetsstrategi – Ladda hem

Undermeny

Hållbarhetsstrategi – Ladda hem

Efterfrågan på klimatsmart och hållbart byggande ökar hela tiden. Trä är ett av våra mest omtyckta och miljömässigt fördelaktiga byggmaterial, särskilt om det håller över lång tid. Svenska Träskyddsföreningens arbete med skyddat trä ska bidra till att fram­tidens byggande är hållbart och inte belastar miljö och klimat. Det innebär att vi åtar oss att arbeta med tre stora hållbarhetsutmaningar och hållbarhetsarbetet bedrivs inom fyra fokusområden.

 

Historik

1941 bildades den Svenska Träimpregneringsföreningen, vilket kan sägas vara starten på Svenska Träskyddsföreningen. Den starka fokuseringen på vetenskap, kvalité och miljö tog sin början då Nordiska Träskyddsrådet (NTR) bildades 1969 efter ett initiativ från Nordiska ministerrådet. Syftet var att säkerställa tillgången till viktiga byggresurser för den fortsatta industrialiseringen av Norden.

Hållbarhetsarbetet tog fart på allvar under 1990-talet sedan Kemikalieinspektionen utfärdat föreskrifter med restriktioner mot vissa träskyddsmedel. 2002 utarbetades NTR:s Miljöpolicy och Miljömål.

Svenska Träskyddsföreningen tar nu nästa steg inom hållbarhetsområdet genom en gemensam hållbarhetsstrategi där vi siktar ännu högre för att kunna nå FN:s miljömål 2030 inom våra verksamhetsområden.

Cancel