Framgångsrikt hållbarhetsarbete hos Södra

För Södra är hållbarhetsfrågorna en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten, från frö och planta till färdiga produkter. Det gäller inte minst tillverkningen av tryckimpregnerat trä där Södra har ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att göra klimatpåverkan så liten som möjligt. ”Hållbarhet är hela vår framtid”, säger Fredrik Gustavson, som är försäljningschef för bygghandelskunderna i Skandinavien.

Södra Skogsägarna grundades 1938 och dagens Södra är Sveriges största skogsägar­förening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi och tar tillvara på alla delar av trädet. Södra är också en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser.

Hållbar affärsutveckling har länge varit ett nyckelområde i Södras koncernstrategi och arbetet bedrivs inom sex områden: klimatpositiv verksamhet, hållbart skogsbruk, effektivt resursnyttjande, ansvarstagande arbetsgivare och engagerade medarbetare, ansvarsfulla affärer och hållbar innovation.

Hållbarhet viktigt värde för affärerna

Fredrik Gustavson, Södras försäljningschef för bygghandel i Skandinavien, understryker att hållbarhetsfrågorna är oerhört viktiga för framtiden.

– Hållbarhet är hela vår framtid. Ska man vara ett framgångsrikt företag framöver så är jag helt övertygad om att man måste jobba med hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna har ett viktigt värde i affärerna!

För Södra är hållbarhet ett väldigt stort fokus och det omfattar hela vägen från ett frö eller en planta i skogen till färdiga varor, oavsett om det är pappersmassa, en sågad eller hyvlad vara, eller om det är en impregnerad vara. Hållbarhetsarbetet har också intensifierats under senare år när samhällsutvecklingen har bidragit till att lyfta hållbarhet, miljö och säkerhetsfrågor ännu högre på agendan.

 

Samarbeten för att minimera klimatpåverkan

När det gäller tillverkningen av tryckimpregnerat trä har Södra ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att göra klimatpåverkan så liten som möjligt.

– Vi är väldigt intresserade av vad det finns för alternativa impregneringsmedel som kommer ut på marknaden. Där jobbar vi tajt med våra leverantörer, det är de som sitter på spetskunskapen kring detta och för dem är det en överlevnad att komma med nya bättre och mindre miljöpåverkande medel. Samtidigt är det viktigt att nya produkter är ordentligt testade, det vore förödande att komma ut med en produkt som inte fungerar på marknaden. Jag upplever att de stora kemikalieföretagen tar frågan på högsta allvar, säger Fredrik Gustavson.

Södra bedriver även ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete i sina impregneringsverk för att miljö- och säkerhetsfrågorna sak bli en del av vardagen.

Södras medlemskap i Svenska Träskyddsföreningen utgör också en del av miljöarbetet.

– Vi sitter med i styrelsen och vi tror väldigt mycket på impregnerade produkter, tittar man på dessa utifrån en livscykelanalys så är NTRA- och NTRAB-produkter de bästa ur ett livscykelperspektiv. Något som också är bra med Svenska Träskyddsföreningen är att det finns väldigt mycket informationsmaterial för våra kunder inom handeln, men även för slutkunderna som gör det lättare att använda rätt vara på rätt plats. Föreningen hjälper helt enkelt kunderna att ta rätt beslut.

Nytt krav på EPD

Från och med 2022 införs ett nytt krav på så kallad EPD, environmental product declaration. Fredrik Gustavson tror att detta kan bli en hjälp när det gäller att visa fördelarna med att använda svenska tryckimpregnerade produkter och att EPD-erna kommer att hjälpa Södra att förbättra och trimma verksamheten och miljöprestandan.

– Då får vi som leverantör ett lagstadgat krav att uppvisa en deklaration av vad vi har för miljöpåverkan från våra olika produkter. I den här branschen jobbar vi med en råvara i ett närområde och vi förädlar produkten i närheten av våra kunder vilket innebär att vi har möjlighet att få en väldigt bra EPD, alltså ett väldigt lågt klimatavtryck.

 

Södra i korthet

Södra Skogsägarna är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar och drygt 3 100 anställda. Omsättningen under 2020 uppgick till 20 miljarder kronor.

I Södras verksamheter tas hela trädet tillvara, även grenar och toppar. Skogsråvaran förädlas till pappers- och textilmassa, men också sågade trävaror, korslimmat trä och förädlade trävaror för husbyggnation samt energiprodukter och råvara till biodrivmedel.

Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Wood och Södra Innovation. Södra har även några dotter- och intresseföretag vars verksamheter är i linje med Södras strategi för hållbar innovation och som möjliggör en grön omställning av samhället. Här ingår verksamheter inom förnybar energi och drivmedel.

Cancel