Hem » Träskyddsföreningens Hållbarhetsstrategi » Beständigt material med minimal miljöpåverkan

Undermeny

Beständigt material med minimal miljöpåverkan

Ett hållbart byggande handlar om beständighet, att använda byggnadsmaterial med så lång livscykel som möjligt. Skyddat trä från Svenska Träskyddsföreningens medlemmar erbjuder just detta eftersom det är ett material som håller länge och samtidigt ger minimal påverkan på miljö och klimat. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på tre stora utmaningar – klimatpåverkan, miljö och hälsa, och ett hållbart arbetsliv.

 

Efterfrågan på klimatsmart och hållbart byggande ökar hela tiden och trä är ett av våra mest omtyckta och miljömässigt fördelaktiga byggmaterial, särskilt om det håller över lång tid. Svenska Träskyddsföreningens medlemmar erbjuder just detta. Vårt skyddade trä ger minimal påverkan på miljö och klimat. På så sätt bidrar vi till att bygga en hållbar framtid.

För oss är det viktigt att bidra till ett byggande som hela tiden utvecklas och förbättras, som belastar miljö och klimat så lite som möjligt och vars användande bidrar till hållbar ekonomisk utveckling. Det innebär att vi åtar oss att arbeta med tre stora hållbarhetsutmaningar – klimatpåverkan, miljö och hälsa, och ett hållbart arbetsliv.

Klimatpåverkan

När det gäller klimatpåverkan är målet att våra skyddande träprodukter ska hålla över lång tid. Framställningen av dem ska förbruka så lite energi som möjligt och generera minsta möjliga spill. En träprodukt som har tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem och märks med NTR har en teknisk livslängd på över 25 år beroende på användningsområde och underhåll vilket är betydligt längre än om obehandlat trä används. Den faktiska livslängden för skyddat trä kan också i många fall bli avsevärt längre. Sett ur ett livscykelperspektiv är skyddat trä det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden. Vi verkar för en hållbar produkthantering genom hela livscykeln från nyproducerad, skyddad planka fram till rivning och avfallshantering. Att använda skyddat trä i stället för obehandlat bidrar också till att färre träd behöver avverkas och i stället kan få stå kvar i skogen.

Miljö och hälsa

Våra produkter ska tillverkas och användas så att de belastar ekosystem, hälsa och klimat på minsta möjliga sätt. Målet är att tillhandahålla det miljö- och klimatmässigt mest fördelaktiga byggnadsmaterialet på marknaden. De träskyddsmedel som används ska ge högsta möjliga beständighet samtidigt som de har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö. Vi ska verka för ständig utveckling av träskyddsmedel med allt mindre miljöpåverkan genom att förespråka användandet av bästa tillgängliga teknik.

Hållbart arbetsliv

Våra medlemmar bidrar till att förse hela Sverige med arbetstillfällen. Vi värnar särskilt om möjligheten att skapa lokala arbetstillfällen utanför storstäderna, där skogsnäringen oftare har avgörande betydelse. Utöver arbetstillfällen är skogs- och träföretag en viktig bärare av offentlig service och välfärdsutbud. De som arbetar i medlemmarnas verksamheter ska göra det under säkra och goda arbetsförhållanden. Våra medlemmar erbjuder lokala arbetstillfällen i hela landet, med goda och jämställda arbetsvillkor och möjlighet till en full och produktiv sysselsättning.

NTR-klassning – rätt trä på rätt plats

Svenska Träskyddsföreningens medlemmar har en lång tradition av framtidsorienterad utveckling. De bistår med både material och kunskap om hur skyddat trä används på rätt sätt. Vi fungerar som en kunskapsbank och guidar arkitekter, byggföretag, byggvaru­handel, offentlig verksamhet och privatpersoner i hållbart träbygge. Med korrekt val av skyddat trä håller bygget i decennier och genom att använda NTR-klassat trä får kunden hjälp att hitta rätt trä till rätt plats. Genom teknisk utveckling bidrar vi med innovationer och verkar för att ta fram så beständiga och miljömässigt hållbara träprodukter som möjligt. Vi verkar även för att skyddade träprodukter ska produceras med trä från certifierat skogsbruk och enligt gällande miljökrav.

Cancel