Vi bygger en hållbar framtid

För oss på Svenska Träskyddsföreningen är det viktigt att bidra till ett byggande som hela tiden utvecklas och förbättras, som belastar miljö och klimat så lite som möjligt och vars användande bidrar till hållbar ekonomisk utveckling. Skyddat trä från våra medlemmar erbjuder just detta genom ett material som håller länge och samtidigt ger minimal påverkan på miljö och klimat.

Våra fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete bedrivs inom fyra fokusområden med tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hållbara produkter

Våra produkter är gjorda för att hålla länge. En träprodukt som tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem och som märks med NTR har en teknisk livslängd på över 25 år beroende på användnings­område och underhåll.

Goda arbetsvillkor

Skogsindustrin är en bransch som funnits i flera århundraden och som drivs framåt av innovation och cirkularitet. Svenska Träskydds­föreningens medlemmar bidrar till att förse hela Sverige med arbetstillfällen.

Säker och resurseffektiv produktion

Våra produkter ska tillverkas och användas så att de belastar ekosystem, hälsa och klimat på minsta möjliga sätt. De träskydds­medel som används ska ge högsta möjliga beständighet samtidigt som de har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö.

Hållbart branschsamarbete

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete består därför i att sprida kunskap om hur skyddat trä ska användas vid byggnation. Vi arbetar för samverkan med många olika aktörer, varav byggsektorn och byggvaruhandeln är två av de viktigaste.

Vår hållbarhetsstrategi

Utmaningar och fokusområden – ladda ner en sammanfattning.

Framgångsrikt hållbarhetsarbete
hos Södra

För Södra är hållbarhetsfrågorna en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten, från frö och planta till färdiga produkter. Det gäller inte minst tillverkningen av tryckimpregnerat trä där Södra har ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att göra klimatpåverkan så liten som möjligt. ”Hållbarhet är hela vår framtid”, säger Fredrik Gustavson, som är försäljningschef för bygghandelskunderna i Skandinavien.

Läs mer

Beständigt material med minimal miljöpåverkan

Ett hållbart byggande handlar om beständighet, att använda byggnadsmaterial med så lång livscykel som möjligt. Skyddat trä från Svenska Träskyddsföreningens medlemmar (erbjuder just detta eftersom det är ett material som håller länge och samtidigt ger minimal påverkan på miljö och klimat. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på tre stora utmaningar – klimatpåverkan, miljö och hälsa, och ett hållbart arbetsliv.

Läs mer

Cancel