Träskyddsdagen 2023

Deltagarförteckning

Träskyddsdagen 2023 Deltagarlista

Presentationer från Träskyddsdagen

Program för den 26 oktober


Resa till Åstorp med egen bil, tåg till Helsingborg, eller flyg till Ängelholm.

Säkerställ att du har någon att åka med eller gör upp i förväg med Träskyddsföreningen.

Södra Åstorp. Ji-te gatan 12, 265 38 Åstorp

Om du åker bil och har möjlighet att ta med egen PSU (Personliga Säkerhets Utrustning) är det bra både för dig och arrangörerna.


Studiebesök


09:30-12:30

Studiebesök hos Södra i Åstorp: (kl 09:30 eller så fort som möjligt med morgonflyget till Ängelholm) Vi börjar dagen med studiebesök och visning av Södras anläggning i Åstorp. Södra kommer visa upp anläggningen och berätta om arbetet med säkerhet och hälsa och materialflöden. Det är en unik möjlighet att se, lära och diskutera hur anläggningen i Åstorp drivs och utvecklas.12:30

Resa till Clarion Grand hotell, Helsingborg


13:00

Lunch på Clarion Grand hotell, Helsingborg


Träskyddsdagens konferens


13:45

Konferens på Clarion Grand Hotel i Helsingborg

Öppningsanförande av ordförande Ulrik Lindgren


13:50

Södras säkerhetsresa: vad har gjorts och vad återstår? Fredrik Gustavson, Jennie Månsson, Södra Wood.

Marknaden för trävaror och framtidens träindustri, Mathias Fridholm. Svenskt Trä

Varför är återbruk och avfall en viktig fråga för branschen, Fredrik Westin, Träskyddsföreningen


14:45 -15:00

FIKA, bensträckare och kortare mingel


15:00

Kan Träskyddsinstitutets utbildningar höja branschens status? Leif Berglund, Octowood och Träskyddsinstitutet

Hur ska vi få politiken på vår sida? Påverkansarbete i EU och i Sverige. Erik Karlsson, Nyvald President i WEI

Kan vi höja anseendet och statusen för impregnerat trä? Fredrik Westin, VD i Svenska Träskyddsföreningen


Träskyddspriset 2023


16:00

Tillkännagivande av vinnaren av Träskyddspriset 2023


Extra föreningsstämma


16:30-17:00

Extra föreningsstämma: Alla som är anställda i ett medlemsföretag får delta. Medlemsföretaget företräds av en person med en röst. Stämman ska besluta om medlemsavgifter för 2024 samt nya stadgar för Träskyddsinstitutet samt välja styrelse till Institutet. Kallelse och dagordning skickas ut separat.


17:00

Fri tid för incheckning på hotell mm


Festmiddag


18:20

Samling i receptionen för gemensam promenad till färjan


19:00

Färjan kastar loss mot Danmark.

Festmiddag på Restaurang Aurora, Trerätters middag med tillhörande dryck.

Cancel