Träskyddsdagar

Träskyddsdagarna har en lång tradition och samlar varje år mellan 70-100 deltagare.

Träskyddsdagarna arrangeras varje udda år av Svenska Träskyddsföreningen och heter då Träskyddsdagarna.

Varje jämt år arrangeras de av Nordiska Träskyddsrådet, NTR och heter då Nordiska Träskyddsdagarna.

I meny kan ni hitta ytterligare information om tidigare arrangemang.

Senaste Träskyddsdagarna

Träskyddsdagen 2023 genomfördes den 26 oktober i Helsingborg. Läs presentationer och program hitter ni på : Träskyddsdagen 2023

Se filarkivet över tidigare presentationer

Cancel