Bygghandeln

I Sverige finns det ca 800 bygghandlare som handlar med trävaror. De hanterar och säljer en stor del av det sågade och hyvlade tryckimpregnerade virket. En del av bygghandlarna är medlemmar i branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Svenska Träskyddsföreningen samarbetar med Byggmaterialhandlarna som är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial.

Byggmaterialhandlarna

Samarbete om VilmaBas

VilmaBas Trä är en kvalitetssäkrad standard för produkt- och artikelinformation som Byggmaterialhandlarna utvecklat i samarbete med Svenskt Trä. Standarden har synkroniserats med den globala standardiseringsorganisationen GS1 och deras system för varu- och informationsflöden.

Trä är ett naturmaterial vars egenskaper varierar beroende var det växt, när det avverkats, hur det förädlats, lagrats och hanterats i handels- och produktionsledet. Dessutom har en stor del av producenterna skapat produkter utifrån lokal tradition och efterfrågan. Detta har bidragit till att man saknat ett gemensamt synsätt för hur artikelnummer, benämningar och egenskaper ska beskrivas för trävaror.

Syftet med VilmaBas Trä är att egenskapsbeskriva ett sortiment med de vanligaste standardprodukterna i trä. Egenskapsdeklarationen för varje produkt är en garanti för att produkten verkligen uppfyller de kriterier den har.

Cancel