fbpx

Svenska Träskyddsföreningen

Svenska Träskyddsföreningen är branschföreningen för företag som tillverkar och utvecklar trävaror med förbättrad beständighet vilket gör att trävaror kan användas utomhus och i utsatta lägen. Beständigt trä används tex när man bygger altaner, trappor, staket och bryggor och många andra utemiljöer. Trä används även i många viktiga samhällsfunktioner som tex bullerskärmar, broar, ledningsstolpar och järnvägsslipers. Vi är idag cirka 60 medlemsföretag, främst belägna i landsbygdsregioner. Bland våra medlemmar finns både större industrier såsom SCA, Moelven, Bergs Timber och Derome men även mindre entreprenör- och familjeföretag såsom Ingarp Träskydd, Varberg Timber och Fyrås Trä & Impregnering.

 

Träskyddsföreningen är en del av Nordiska Träskyddsrådet som ansvarar för det respekterade NTR-systemet som klassar och kontrollerar beständiga träprodukter. https://www.ntr-nwpc.com/

 

 

Träskyddsföreningen är huvudman för Svenska Träskyddsinstitutet som finansierar forskning och utveckling samt är verksam genom utbildning och kunskapsspridning.

 

Svenska Träskyddsföreningen är medlem i den europeiska branschföreningen European Institute for Wood Preservation (WEI). http://www.wei-ieo.eu

Cancel