Hem » Träskyddsföreningen » Svenska Träskyddsföreningen

Svenska Träskyddsföreningen

Svenska Träskyddsföreningen är branschföreningen för företag som tillverkar och utvecklar trävaror med förbättrad beständighet, exempelvis impregnerade trävaror. Föreningen har cirka 60 medlemsföretag, främst belägna i landsbygdsregioner. Bland våra medlemmar finns både större industrier såsom SCA, Moelven, Bergs Timber och Derome men även mindre entreprenör- och familjeföretag såsom Ingarp Träskydd, Varberg Timber och Fyrås Trä & Impregnering. Föreningen har till syfte att tillvarata medlemsföretagens intressen genom till exempel utbildning, information samt bevaka branschfrågor.

NTR-systemet är ett kvalitetssystem för skyddat trä som sätter standarden för bra skydd mot röta och andra biologiska skadegörare. NTR-systemet för träskyddsklasser ansluter till den europeiska standarden för att rangordna och bedöma träprodukters beständighet och deras behandling eller modifiering. Den vanligaste metoden för träskydd idag är impregnering med träskyddsmedel.

https://www.nwpc.eu/

Nordiska Träskyddsrådet eller som det heter på engelska, Nordic Wood Preservation Council, NWPC utger och publicerar NTR-dokumenten samt förvaltar drift och utveckling.

Under åren har Nordiska Träskyddsrådet och Svenska Träskyddsinstitutet tillsammans med svenska och nordiska forskningsinstitut och universitet haft ett betydande inflytande över standardutvecklingen på träskyddsområdet i Europa och världen.

Träskyddsföreningen är en del av Nordiska Träskyddsrådet som ansvarar för det respekterade NTR-systemet som klassar och kontrollerar beständiga träprodukter.

https://www.nwpc.eu/index.php/nwpc-home/

Träskyddsinstitutet ska främja kunskap om träskyddsbehandling av trä och byggande med trä utomhus genom att erbjuda utbildningar och kurser av hög kvalitet inom området.

Svenska Träskyddsinstitutet grundades 1974 och var en vidareutveckling av Kommunikationsverkets Träskyddskommitté som var verksam mellan 1941 och 1973. Svenska Träskyddsföreningen är huvudman för Svenska Träskyddsinstitutet och finansierar verksamheten.

https://traskyddsinstitutet.se/

European Institute for Wood Preservation (WEI) är den europeiska branschföreningen för träskyddsbranschen i European, med kontor i Bryssel.

http://www.wei-ieo.eu

Cancel