Hem » Träskyddsföreningen » Påverkansarbete

Påverkansarbete

Intressebevakning och påverkansarbete

Svenska Träskyddsföreningen bevakar samtiden och samhällets utveckling med bästa som utgångspunkt och för fram branschföretagens samlade kunskaper, erfarenheter och åsikter så att beslutsfattare och politiker har kunskap, fakta och hög kvalitet på underlag då politiska beslut ska fattas.

Föreningen fokuserar på att stärka och utveckla branschen genom ett brett spektrum av initiativ. Vi engagerar oss i nätverksbyggande och anordnar konferenser samt seminarier för att främja samarbete och kunskapsutbyte. Genom uppvaktningar och möten med politiska företrädare, nyckelpersoner inom regering, riksdag, kommuner samt deras förvaltningar, arbetar vi aktivt för att påverka och informera om branschens intressen och utmaningar. Våra insatser inkluderar även strategiska industrinbesök, framtagande av underlag för motioner, samt utveckling av debattartiklar och underhållande av presskontakter som är avgörande för att lyfta fram branschens viktiga frågor.

Träskyddsföreningen bevakar de lagrum som berör branschen, nyhetsmedier och sociala medier i Sverige och Europa för att i tidiga skeden bistå föreningens medlemmar.

Kanaler

Vi utvecklar kontinuerligt vår närvaro i sociala medier för att strategiskt höja statusen för träskyddsbranschen, medlemsföretagen och produkterna. 

Följ oss på Facebook, Linkedin och Instagram där vi frekvent postar information om vårt arbete och frågor som rör träskyddsbranschen. 

 

Cancel