Påverkansarbete

Intressebevakning och påverkansarbete

Svenska Träskyddsföreningen bevakar samtiden och samhällets utveckling med bästa som utgångspunkt och för fram branschföretagens samlade kunskaper, erfarenheter och åsikter så att beslutsfattare och politiker har kunskap, fakta och hög kvalitet på underlag då politiska beslut ska fattas.

Vi verkar genom nätverksbyggande, konferenser och seminarier, uppvaktningar och möten, med politiska företrädare och nyckelpersoner i regering/riksdag och kommuner och dess förvaltningar, strategiska industribesök, underlag för motioner och genom utformning av för branschen viktiga debattartiklar och presskontakter.

Träskyddsföreningen bevakar de lagrum som berör branschen, nyhetsmedier och sociala medier i Sverige och Europa för att i tidiga skeden bistå föreningens medlemmar.

Kanaler

Vi utvecklar kontinuerligt vår närvaro i sociala medier för att strategiskt höja statusen för träskyddsbranschen, medlemsföretagen och produkterna. 

En av de kanaler där föreningen för fram sitt budskap och gör sin röst hörd är via vår Facebooksida.

 

Cancel