Medlemsförmåner

Vad gör Svenska Träskyddsföreningen

Vi jobbar med:

 • Marknadskommunikation mot konsument och beslutsfattare inom samhällsbyggande och politiker i Sverige och Europa
 • Nordiskt samarbete i kvalitetsdrivande syfte
 • Intressebevakning och påverkansarbete
 • Exportsatsning mot bla Storbritannien

Som medlem i Träskyddsföreningen:

 • Delta på konferenser och årsmöten
 • Valbar till styrelse och kommittéer
 • Delta i kurs i Industriellt träskydd
 • Rabatter och förmåner på hotell mm
 • Laglista för träskyddsbranschens medlemmar
 • TräskyddsAktuellt
 • Tillgång till dokument och blanketter och märklappar som används i produktion och distribution
Print Friendly, PDF & Email