Medlemsmeny

Träskyddsbiblioteket

Träskyddsbiblioteket omfattar publikationer från Svenska Träskyddsinstitutet, Nordiska Träskyddsrådet och publikationer från Svenska Träskyddsföreningen. Därutöver omfattande bidrag i form av rapporter och presentationer givna på olika konferenser och seminarier.

Det är en betydande kunskapsmassa görs tillgänglig genom publiceringen av Träskyddsbiblioteket.

Materialet har insamlats och digitaliserats under ledning av Jöran Jermer och har gjorts sökbart och publicerats Träskyddsinstitutet.

Vi tar tacksamt mot kommentarer och förbättringsförslag eller kompletteringar.


photo of brown wooden bookshelf

Läsaren bör ha i åtanke att träskyddsbranschen har genomgått en omvälvande utveckling, speciellt miljölagstiftningens område. Många av de produkter och träskyddsmedel som beskrivs används inte längre.

Likväl är resultaten och rapporterna av stort värde för vidare arbete och forskning. Rapporternas resultat och slutsatser omfattar förhållanden som inte har ändrats och är relevanta framöver. Som exempel virkets egenskaper och impregnerbarhet, provningsmetoder, analysmetoder och kvalitet har inte ändrats och är fortsat betyelsefullt. Därutöver är många behandlade trävaror långlivade och finns fortfarande kvar en tid till.

Det historiska värdet av den forsknings som bedrivits kommer därefter bestå under lång tid.

Fredrik Westin, VD i Svenska Träskyddsinstitutet
Cancel