fbpx

Bli medlem och NTR märkningsrätt

För att få rätt som tillverkare få rätt att märka trävaror med NTR-märket är det flera saker som ska uppfyllas. Till att börja med ska man vara medlem i en av de nationella träskyddsföreningen.

NTR-systemet utges och förvaltas av NWPC, Nordic Wood Preservation Council som är en nordisk organisation för kvalitetssäkring av impregnerade och modifierade beständiga träprodukter. NWPC leds av representanter från de fyra nordiska ländernas träskyddsföreningar, dvs Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Beroende på typen av verksamhet och i vilket land verksamheten bedrivs fins olika sätt att bli medlem.

Producent av trävaror

Om din verksamhet bedriver industriell träskyddsbehandling och önskar NTR-godkännande ska:

  • din verksamhet använda medel och/eller metoder som är godkända av NTR. Se Godkännande listan.
  • vara ansluten till ett av NTR godkänt kontrollorgan, och ha uppfyllt initial kontroll samt löpande tillsyn. Se Impregneringskontroll nedan.
  • vara medlem hos en av NTRs medlemsorganisationer, dvs Svenska Träskyddsföreningen, (Kestopuuteollisuus ry, Treindustrien eller Dansk Træbeskyttelse).

Kontakta din nationella medlemsorganisation för upplysningar om regler och villkor för medlemskap, avgifter och hjälp med att komma i kontakt med NTRs kontrollorgan.

Medelsleverantör

Om din verksamhet framställer och distribuerar träskyddsmedel och önskar att din produkt och/eller metod listas som NTR-godkänt medel o avsikt att leverera till träimpregnerings- eller trämodifieringsanläggningar som utför NTR-godkänd tillverkning med märkningsrätt ska:

  • träskyddsmedlet ska vara NTR-godkänt och upptas på listan över NTR-godkända medel.
  • medelsleverantören vara medlem i den eller de nordiska träskyddsföreningar i respektive land som verksamheten levererar träskyddsmedel till, dvs  Svenska Träskyddsföreningen, Kestopuuteollisuus ry, Treindustrien eller Dansk Træbeskyttelse.

Av dessa medlemsorganisationer kan du få upplysningar om regler och villkor för medlemskap, avgifter och hjälp med att komma i kontakt med NTRs regler för medelsgodkännande och NTR-Teknikergrupp.

Intressent

I Svenska träskyddsföreningen erbjuds möjligheten att vara medlem för företag och privatpersoner som har ett uppenbart intresse för träimpregnering / träskyddsbehandling. Till associerade medlemmar kan antas användare, organisationer och myndigheter.

Kontakta Svenska Träskyddsföreningen för upplysningar om regler och villkor för medlemskap, avgifter mm.

Impregneringskontroll

Om din verksamhet bedriver tillverkning i enlighet med NTRs regler förutsätter det att dit företag är anmält till tillverkningskontroll av en av NTR godkända kontrollorgan som utför oberoende tredjepartskontroll.

Ni kan fritt välja mellan de godkända kontrollorganen som anges på NTRs hemsida.

Cancel