Hem » Träskyddsföreningen » Bli medlem och NTR märkningsrätt

Bli medlem och NTR märkningsrätt

Tillverkare av träskyddsbehandlade trävaror kan få rätt att märka trävaror med NTR-märket, men det är flera saker som ska uppfyllas. Till att börja med ska svenska företag vara medlem i Svenska Träskyddsföreningen. 

NTR-systemet utges och förvaltas av NWPC, Nordic Wood Preservation Council som är en nordisk organisation för kvalitetssäkring av impregnerade och modifierade beständiga träprodukter. NWPC leds av representanter från de fyra nordiska ländernas träskyddsföreningar, dvs Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Beroende på typen av verksamhet och i vilket land verksamheten bedrivs fins olika sätt att bli medlem.

Kontakta Svenska Träskyddsföreningen eller läs mer på www.NWPC.EU

Cancel