fbpx
Välkommen till Kunskapsbasen
Rätt Träval

Tips: Börja skriva i textrutan för omedelbart sökresultat.

Skriv ut

Översiktlig beskrivning om lagstiftning för Träskyddsbranschen

Företag som yrkesmässigt utför träskyddsbehandling av trä och träprodukter med kemikalier berörs av flera olika regelverk. Exempelvis finns det krav på kemikalier eller träskyddsmedlen och hur de får användas, krav på anläggningarna där träskyddsbehandlingen sker och krav på hantering av avfallet som uppstår.

Regelverk och lagar reglerar de olika leden i produktion samt träprodukter, biocidbehandlade varor och byggprodukters användning.

Lagstiftningens syfte och europeiska marknadens samordning

Ett viktigt syfte med regelverken är att samma krav och miljöskydd ska gälla för alla. Reglering på EU-nivå syftar till att ha gemensamma krav för hela unionen. Genom att regelverken följs främjas en hållbar utveckling och en välfungerande inre marknad. Att bestämmelserna följs har inte bara betydelse för människors hälsa och miljön utan också för att företag ska kunna verka på lika villkor.

Myndigheters tillsyn och lika villkor

Tillsynen har till uppgift att bestämmelserna följs och är enligt miljöbalken fördelad på flera myndigheter. I detta fall är berörda tillsynsmyndigheter Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna. Tillsynsmyndigheten ska enligt miljöbalken kontrollera att reglerna följs och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Det ingår också att underlätta för den enskilde verksamhetsutövaren, vilket bland annat innefattar att ge information om gällande regler.

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning. Den vägledningen är viktig för att säkerställa en enhetlig tillsyn och tillämpning av regelverken inom Sverige.

Regeringen har meddelat att man beslutat om flera insatser som ska stärka och effektivisera miljötillsynen på ett övergripande plan samt göra den mer enhetlig. Bland annat har nya bestämmelser införts om att ta fram nationella mål för tillsynen enligt miljöbalken. Dessutom har fem centrala myndigheter och länsstyrelserna fått ett treårigt uppdrag att främja tillsynen. I uppdraget ingår att stärka och samordna tillsynsvägledningen.

Var dokumentet till hjälp?
2 av 5 stjärnor
5 Stjärnor 0%
4 Stjärnor 0%
3 Stjärnor 0%
2 Stjärnor 100%
1 Stjärnor 0%
Hur kan vi förbättra denna text?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Nästa Träskyddsmedel och biocidlagstiftning
Innehållsförteckning
Cancel