fbpx
Välkommen till Kunskapsbasen
Rätt Träval

Tips: Börja skriva i textrutan för omedelbart sökresultat.

Skriv ut

Naturlig beständighet

När det gäller användning av naturligt beständiga träslag bör man föreskriva att de ska uppfylla beständighetsklass DC 2 enligt EN 350 och DC 1 om det gäller utsatta konstruktioner ovan mark i markkontakt. Denna beständighetsklass avser naturlig beständighet hos kärnvirke. Som nämnts ovan saknar splintved beständighet (oavsett träslag) och angrips i värsta fall av röta redan efter ca ett år. Därför är det viktigt att trävarorna är fria från splintved, då ett rötangrepp i splintved lätt sprider sig även till beständig kärnved. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det som marknadsförs som furukärnved normalt inte kan garanteras bestå av 100 % kärnved. Användning av sådant virke innebär därmed en risk för uppkomst av tidiga rötskador. För lärk och tropiska träslag är risken för att de innehåller splintved mindre, då dessa träslag generellt uppvisar större andel kärnved i tvärsnittet, men som nämnts ovan kan lokala växtförhållanden göra att även exv. lärk kan utveckla en relativt liten andel kärnved, beroende på var och hur lärkträdet växer. Därför är det rimligt att leverantören/sågverket dokumenterar och garanterar kärnvedsandel. Allt under 100% kärnved, innebär en risk som beställaren tar.

Var dokumentet till hjälp?
0 av 5 stjärnor
5 Stjärnor 0%
4 Stjärnor 0%
3 Stjärnor 0%
2 Stjärnor 0%
1 Stjärnor 0%
Hur kan vi förbättra denna text?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Föregående Kvalitetssäkring och tredjepartskontroll
Nästa Blandning av träslag/träskydd i bärverk och trall
Innehållsförteckning
Cancel