fbpx
Välkommen till Kunskapsbasen
Rätt Träval

Tips: Börja skriva i textrutan för omedelbart sökresultat.

Skriv ut

Att välja rätt material och utformning för uppgiften

I dag finns ett större utbud av olika trävaror och träprodukter än någonsin tidigare. Det handlar dels om olika tillgängliga träslag, dels om trä som genom olika behandlingsmetoder fått förändrade egenskaper, exv. förbättrat motstånd mot nedbrytning.
Materialvalet är givetvis viktigt, men det allra viktigaste är utformningen av konstruktion och detaljer, där det handlar om att i möjligaste mån undvika fuktfällor. Fuktfällor är ställen där fukt blir stående eller samlas, ställen där träet har svårt att torka ut vilket utgör en risk för rötskador. Det handlar om att vara noggrann i formgivningen, både konstruktionsmässigt och arkitektoniskt, för att byggnadsdelen och byggnaden ska hålla – både konstruktionsmässigt och estetiskt – över tid. En korrekt utformad byggnad och byggnadsdetalj inbegriper sk. konstruktionstekniskt träskydd. Konstruktionstekniskt träskydd – eller konstruktionsteknisk utformning – bygger på målsättningen att trämaterialet hålls så torrt som möjligt, liksom att trä som ändå utsätts för fuktpåslag, såsom fasadpaneler, trädäck osv., kan torka ut. Detaljutformningen är ofta i det avseendet helt avgörande för byggnadens livslängd. Ändträ exv., där den vattenuppsugande förmågan är som störst i ett virkesstycke eller träelement, bör skyddas av utformningen så att det exponeras så lite som möjligt och med luftade avstånd för underlättande av uttorkning. Luftade avstånd får inte vara så små att kapillärsugning mellan träytor uppstår. Detta gäller särskilt i förband där infiltrering av fritt vatten i trämaterialet skall förhindras, och mellanrum, elementskarvar och materialmöten i bryggor, trädäck, o dyl. som måste utformas korrekt. Traditionellt har man skyddat trästommar mot fukt genom sk. offerbrädor, som täcker känsliga zoner i konstruktionen och som lätt kan bytas ut som en del av det återkommande underhållet.

För att därefter välja rätt material (rätt egenskaper för rätt förutsättningar) bör man först och främst definiera vilka krav/önskemål som finns om förväntad livstid/brukstid, vilket avgör kraven på materialets/produktens beständighet. Vilka krav som ska ställas på materialets/produktens beständighet varierar beroende på om byggnadsdelen/konstruktionen ska förväntas hålla i 5 eller 20 år, eller längre.

Var dokumentet till hjälp?
0 av 5 stjärnor
5 Stjärnor 0%
4 Stjärnor 0%
3 Stjärnor 0%
2 Stjärnor 0%
1 Stjärnor 0%
Hur kan vi förbättra denna text?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Föregående Att använda trä i utsatta miljöer
Nästa Beständigt och hållbart
Innehållsförteckning
Cancel