paupress

Medlemsmöte: MiljöbedömningsWorkshop 2

Välkommen till medlemsmöte och MiljöbedömningsWorkshop nr 2. Vi kommer berätta om alla uppdateringar som har skett av Träskyddsföreningens faktablad och vägledning för miljöbedömningssystem. Vi arbetar med uppdateringen just nu och skickar ut den så fort den är klar....

Cancel