Hem » Mall för reklamationsbegäran

Mall för reklamationsbegäran

Använd denna mall som utgångspunkt för er Reklamationsbegäran. Sammanställ den begärda informationen nedan och lägg till eventuella bilagor samt bilder.

Bygghandeln och Träskyddsföretaget / Träskyddsföreningen kommer därefter göra en Reklamationsbedömning och meddela beslutet.

För mer information läs Begär Rötskyddsgaranti.

Gör så här: Kopiera texten nedanför till ett email eller ett dokument och fyll i och uppdatera och lägg till den information som du vill åberopa för din reklamation.

Reklamationsbegäran

Kundens namn:

Kundens adress:

Kundens telefonnummer:

Kundens e-post:

Kundens övriga kontaktuppgifter:

Skadeplats/adress för installation:


Säljare/ bygghandlare:

Datum för leverans:

Ursprunglig Leveransadress:

Leveransadress för garantileverans:

Bifogad kopia på inköpskvitto / Faktura: JA/NEJ

Bifogad kopia på stämplad garantisedel: JA/NEJ

Träskyddsföretag/Impregneringsanläggning:

Tillverkningsdatum/Batch:

Träskyddsmedel (om känt):


Anledning till reklamation: (Går bra att bifoga)

Detaljer om skadan: (Går bra att bifoga text och bilder)

Beskriv närmiljön: (Går bra att bifoga text och bilder)

Har Monterings- och användarinstruktioner följts?: JA/NEJ

Har besiktning skett av besiktningsman eller sakkunnig: Beskriv och ge kontaktuppgifter


Beskriv ert anspråkskrav: (Specificera och skriv en rad för varje produkt)

dimension; träskyddsklass; löpmeter (Alternativt längd och antal)

Datum:

Underskrift:

Nanmförtydligande:

Fotografier är ett bra sätt att dokumentera. Visa det skadade träet och den plats där det varit inbyggt eller i kontakt med mark/vatten. Flera bilder från olika vinklar. Både översiktsbilder och detaljer hjälper.

Cancel