ITS 2021 Grundkurs och repetitionskurs Dag 5-6
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Hej!

Ditt “klassrum” i Microsoft Teams hittar du på elevsidan eller inne i kursen. Klassrummet är öppet hela tiden under kursen. Lärarna finns bara tillgängliga under kursens lektionstid. Om du kan Installera appen på datorn går det snabbare, du får bättre bild och kan dela information. Om det inte går kan du ansluta genom din webbläsare).

Mailadress och telefonnummer till Fredrik Westin som är kursansvarig är fredrik.westin@traskydd.com. 070-418 49 59.

Kursprogram och schema i filen Kursplan GITS 2021 - v2 nedan kan vara bra att skriva ut och ha framför sig under kursen. Det kan underlätta för att hålla reda på tiderna.

Här nedanför finns all kurslitteratur, bakgrundsinformation och alla presentationer som visas på lektionerna (läggs till vart eftersom). Tidigare år har vi delat ut en pärm med utskrift av alla papper, men vi har slutat med det av miljöskäl.
Cancel