Introduktionskurs NTR-Tillverkningskontroll
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Kursen omfattar ett antal lektioner och prov som visas i listan nedanför. Varje moment måste avslutas i tur och ordning. För att kunna komma vidare måste alltså varje moment klaras av. Kursen avslutas med ett avslutande prov. Efter godkänt prov tilldelas ett diplom och kursintyg.

Till kurser och vissa lektioner finns kompletterande material som tillhör kursen eller lektionen. Materialet kan behövas för att klara uppgifter eller är med för fördjupning eller som referens. Se fliken Material, ovanför.

Om något inte fungerar eller om du undrar över något kontakta kursansvarig: Fredrik Westin

Kursen kommer bli tillgänglig från januari 2023.

Medd 184. Råd och anvisningar för INTERN DRIFTKO...

Meddelanden Nr 184 - 2006 vid träimpregneringsanläggningar

Kurs innehåll

Expandera alla
Cancel