Industriellt Träskydd ITS 2023 Repetition

Industriellt Träskydd ITS 2023 Repetition

Repetitionskurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Department of Forest Biomaterials and Technology). Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt...

Industriellt Träskydd ITS 2023 Repetition

Industriellt Träskydd ITS 2023

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Department of Forest Biomaterials and Technology). Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt inkluderar...

Cancel