Hem » Goda Exempel på träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Undermeny

Goda Exempel på träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Goda Exempel på träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Här samlar vi och publicerar Goda Exempel, på träbyggnad i stad park och infrastruktur. Vi vill visa på var och hur man kan bygga mer med trä för att inspirera till att bygga mer med trä i utemiljöer.

Wildfire, berg- och dalbana i Kolmården – spektakulär och utmanande

Wildfire, berg- och dalbana i Kolmården – spektakulär och utmanande
Den uppmärksammade och spektakulära berg- och dalbanan Wildfire fångar verkligen ögat omedelbart. För att inte tala om den hisnande åkupplevelsen, där de modiga som färdas med Wildfire också i synfältet bjuds på Kolmårdens vidsträckta och vackra skogliga omgivningar. Nu nomineras Wildfire till Träskyddspriset 2021. Wildfire spänner verkligen bågen för vad som är möjligt att utforma med träkonstruktioner under 2020-talet och framåt i tiden. Med extremt höga krav på säkerhet och ... Läs mer...

Bjerreds Saltsjöbad – Kallbadhus i Lommabukten

Bjerreds Saltsjöbad - Kallbadhus i Lommabukten
Med en spektakulär placering, en halv kilometer ut i Öresund och med Turning Torso (Malmös skyskrapa) som en gigantisk silhuett i bakgrunden, står Bjerreds kallbadhus sedan drygt ett decennium. Beställarens och arkitektens mål var att slå vakt om en badhustradition i trakten - men i en modern, klimatsmart kontext.  Avsikten med projektet var enligt arkitekten Oliver Lühr att återskapa en gammal badortstradition, fast i ett nytt modernt sammanhang. Visionen var ... Läs mer...

Balder – berg- och dalbana på Liseberg

Balder – berg- och dalbana på Liseberg
Med flera internationella utmärkelser i bagaget, står den klassiska berg- och dalbanan Balder på sin plats i nöjesparken Liseberg sedan invigningen 2003. Med sin stomme i tryckimpregnerad furu och sin spektakulära konstruktion har Balder blivit en del av Göteborgs silhuett och lockat miljontals våghalsiga åkare genom åren, samtidigt som den uppmärksammat det faktum att det går att bygga stort i modern träbyggnadsteknik. Det var till Lisebergs 80-årsjubileum som Balder invigdes ... Läs mer...

Solbackens handelsområde – träprofil i Umeå

Solbackens handelsområde - träprofil i Umeå
Redan i förutsättningarna för arkitekttävlingen år 2004 var den unika träprofilen för det då nya handelsområdet Solbacken i Skellefteå fastlagd. Och vid tidpunkten var det helt nytt med ett så stort projekt i Sverige och Europa med en byggnadsyta om totalt 31 250 kvadratmeter. När Solbacken stod färdigt år 2007 utgjorde handelsområdet det största i sitt slag i Europa. I stort sett allt är byggt i trä - butikerna ... Läs mer...

Bullerskärm – trafikverkets projekt i Lahäll

Bullerskärm - trafikverkets projekt i Lahäll
Trafikverkets projekt i Lahäll i Täby kommun med klimatsmarta bullerskärmar längs E18 är ett av de större i landet och i Stockholmsregionen. Bullerskärmarna i NTR-trä sträcker sig cirka en mil mellan Danderyds kyrka till avfarten till Arninge. Den emellanåt hårt trafikerade E18 norr om Stockholm, som ibland kallas Norrtäljevägen, knyter ihop kommunerna i nordost Vallentuna, Täby och Danderyd och är samtidigt en del av det nationella stamvägnätet som förbinder ... Läs mer...

Rådhusparken – miljö- och tillgänglighetsanpassning i Umeå

Rådhusparken - miljö- och tillgänglighetsanpassning i Umeå
Den centralt placerade Rådhusparken har sin plats i södersluttningen mot Umeälven, mellan rådhuset vid Storgatan i norr och Västra Strandgatan i söder och Stora hotellet/det nya kulturhuset Väven i väster. Och nu har parken miljö- och tillgänglighetsanpassats för 2020-talet. Sommartid är parken en plats för picknicklunchande och glassätande och på vintern dekoreras parken med ljusinstallationer – och på självaste nyårsafton varje är det en tradition att från parken se ... Läs mer...

Jälundsbron – varsam rekonstruktion i Gnesta

Jälundsbron - varsam rekonstruktion i Gnesta
Jälundsbron mitt i vackra Sörmland har genomgått en varsam rekonstruktion. År 1858 stod den 127 meter långa träbron på plats. Den klassiska och i trakten mycket populära bron används för bil-, gång- och cykeltrafik för färd till Hyltingeö via väg 848.  Jälundsbron har omsorgsfullt rekonstruerats i regi Trafikverket under 2019-20. I drygt 150 år har bron transporterat boende och besökare ut till Hyltingeö söder om Stjärnhov, och den natursköna platsen ... Läs mer...

Om Goda Exempel

Under 2020-talet är det viktigt för oss alla att åstadkomma hållbara helhetslösningar i den moderna stadsmiljön. I synnerhet som våra tätorter växer snabbt när urbaniseringen ökar år för år. Vi blir fler och fler som bor i staden. Att få till stånd sunda och estetiskt tilltalande utemiljöer är därför en utmaning för samhället; staten, kommunerna och beställarna – i vid bemärkelse.

Den snabba utvecklingen för träbaserat och klimatsmart byggande ökar motiven att i våra offentliga miljöer i ökad utsträckning använda moderna träkonstruktioner, baserade på NTR-märkta produkter. NTR-märkningen garanterar lång såväl fysiskt som klimatmässig hållbarhet.

Vårt gemensamma mål borde därför vara att få till stånd fler projekt för att introducera och etablera närproducerade (från den växande svenska skogen) och hållbara lösningar för utemiljöer i alla Sveriges städer. Vi tänker givetvis på utemiljöer som berör närområden och natur kring flerfamiljshus, parker och fritidsanläggningar och skolor. Vidare handlar det om stadsparker, samlingsplatser, strandpromenader och gångbryggor. En angelägenhet som berör oss alla.

I alla dessa sammanhang är det är särskilt viktigt att använda konstruktioner och sunda material på ett sätt som underlättar nåbarhet och med avsikt att tillgängliggöra utemiljön för alla.

Faktaruta om
Goda exempel,
-träbyggnad i stadspark och stad

Under vinjetten Goda Exempel, träbyggnad i stadspark och stad beskriver Träskyddsföreningen inspirerande byggprojekt från Sverige och utlandet. Upplägget följer formen:

  • Kort beskrivning av Goda Exempel
  • Fakta om projektet
  • Fina bilder
  • Länkar till vidare läsning

Tipsa oss gärna om projekt som du vill att vi ska ta med i Goda Exempel

Cancel