Hem » Goda Exempel på träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Undermeny

Goda Exempel på träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Goda Exempel på träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Här samlar vi och publicerar Goda Exempel, på träbyggnad i stad park och infrastruktur. Vi vill visa på var och hur man kan bygga mer med trä för att inspirera till att bygga mer med trä i utemiljöer.

Långbryggan i Rättvik, Rättviks kommun

Långbryggan i Rättvik, Rättviks kommun
Långbryggan i Rättvik – ett mångskiftande besöksmål, Rättviks kommun Långbryggan – här gifter sig folk från hela Siljansbygden: Omåttligt populära Långbryggan i är 628 m lång och byggdes år 1895 som angöringsplats för ångaren "S/S Rättvik", som gick i trafik på Siljan 1895 till 1950-talet. Poeten Bo Bergman har beskrivit Långbryggan som "nästan lika lång som evigheten". Längden är räknad från stranden till ångbåtskajen. Långbryggan är sedan länge – och nu ... Läs mer...

Kallbadhuset ”Kallis” Falsterbo, Vellinge kommun

Kallbadhuset ”Kallis” Falsterbo, Vellinge kommun
Kallbadhus med magnifik utsikt:  Som kurort och semesterparadis har alltid badandet haft en central roll på näset i den unika miljön vid Skanör-Falsterbo. Kallbadhuset i Falsterbo kom till i en tuff pandemiperiod för alla former av verksamheter där människor möts. Ändå har ”Kallis” redan blivit ett begrepp i den unika miljön som Skanör-Falsterbo erbjuder i den sydvästra spetsen av Skåne. Tidigt bestämde Vellinge kommun tillsammans med initiativtagarna att beständiga material skulle ... Läs mer...

Strand- och badbryggor i havsmiljön, Trelleborg

Strand- och badbryggor i havsmiljön, Trelleborg
De mångsidiga och vackert utformade havsbadsbryggorna i Trelleborgs kommun är anpassade efter den lokala stranden, och smälter in i miljön på ett enastående sätt. Med de ibland nästan ”omöjliga”, steniga stränderna som utgör hinder för bad, möjliggör dessa träbryggor kort och gott vidgade och förbättrade badmöjligheter för alla samhällsgrupper. Det är till och med svårt att i avgöra om någon brygga är ”bättre” än någon annan, men den stora strandbryggan ... Läs mer...

Vårdsätra Naturpark i Uppsala – tillgänglighetsanpassade gångstråk i hundraårigt naturreservat

Vårdsätra Naturpark i Uppsala - tillgänglighetsanpassade gångstråk i hundraårigt naturreservat
Vårdsätra Naturpark är ett av landets äldsta naturreservat och på sätt och vis också ett av de mest hemlighetsfulla. Här ska naturen sedan starten år 1909 nämligen få leva sitt eget liv utan att vi människor blandar oss i. Området är naturskyddat sedan 1912, är sex hektar stort och består av gammal beteshage som nuförtiden är en mycket tät ädellövskog med flera mycket stora ekar och gamla almar av vidunderlig ... Läs mer...

Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad – pärla i grön stadsmiljö

Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad - pärla i grön stadsmiljö
Lugnets terrass mellan Henriksdalshamnen och Sickla udde blev tidigt en omåttligt populär besöks- och vistelse plats för de boende i Hammarby Sjöstad. Parken består av en trädgård närmast Lugnets allé med ett stort trädäck att vistas på och en sjögård omgiven av bryggor. Efter det ursprungliga utförandet i ektrall 2012 uppstod problem med (röt)skador på trädäcket med säkerhetsrisker som följd. Nu 2020-21 har beställaren ”gjort om och gjort rätt” och ... Läs mer...

Järvzoo i Ljusdal – unik parkmiljö i naturskönt skogslandskap

Järvzoo i Ljusdal - unik parkmiljö i naturskönt skogslandskap
Den unika parkmiljön i Järvzoo i skogs- och naturområdet i Ljusdals kommun i Hälsingland lämnar ingen oberörd. Möjligheterna för alla att se och få överblick över parkens attraktioner har successivt byggts ut till gagn för alla. Här måste parkledningens tidiga strategiska beslut att med smarta träkonstruktioner genomföra en satsning på tillgänglighet betraktas som nyskapande. Här kan besökaren njuta av den vilda orörda skogen, tystnaden och den trolska stämningen. Järvzoo ligger ... Läs mer...

Strandpromenad i Kungshamn, Sotenäs kommun – tillgänglighet och vackra vyer

Strandpromenad i Kungshamn, Sotenäs kommun – tillgänglighet och vackra vyer
Utsikten ut över västkustens kobbar och skär är obetalbar från stranderna i Kungshamn. Och orterna längs kusten såsom Gravarne, Bäckevik, Sandbogen, Smögen och Hasselösund andas småskalig livsstil i samklang med stor hänsyn till natur och artrikedom, men bebyggelsemiljön för också tankarna till kulturhistoria, saltvatten och gränslöst vackra vyer. Sotenäs kommun har verkligen också vinnlagt sig om att tillgängliggöra platsen för allehanda besökare och Sotenäsbor. Strandpromenaden får under 2021 en total ... Läs mer...

Om Goda Exempel

Under 2020-talet är det viktigt för oss alla att åstadkomma hållbara helhetslösningar i den moderna stadsmiljön. I synnerhet som våra tätorter växer snabbt när urbaniseringen ökar år för år. Vi blir fler och fler som bor i staden. Att få till stånd sunda och estetiskt tilltalande utemiljöer är därför en utmaning för samhället; staten, kommunerna och beställarna – i vid bemärkelse.

Den snabba utvecklingen för träbaserat och klimatsmart byggande ökar motiven att i våra offentliga miljöer i ökad utsträckning använda moderna träkonstruktioner, baserade på NTR-märkta produkter. NTR-märkningen garanterar lång såväl fysiskt som klimatmässig hållbarhet.

Vårt gemensamma mål borde därför vara att få till stånd fler projekt för att introducera och etablera närproducerade (från den växande svenska skogen) och hållbara lösningar för utemiljöer i alla Sveriges städer. Vi tänker givetvis på utemiljöer som berör närområden och natur kring flerfamiljshus, parker och fritidsanläggningar och skolor. Vidare handlar det om stadsparker, samlingsplatser, strandpromenader och gångbryggor. En angelägenhet som berör oss alla.

I alla dessa sammanhang är det är särskilt viktigt att använda konstruktioner och sunda material på ett sätt som underlättar nåbarhet och med avsikt att tillgängliggöra utemiljön för alla.

Faktaruta om
Goda exempel,
-träbyggnad i stadspark och stad

Under vinjetten Goda Exempel, träbyggnad i stadspark och stad beskriver Träskyddsföreningen inspirerande byggprojekt från Sverige och utlandet. Upplägget följer formen:

  • Kort beskrivning av Goda Exempel
  • Fakta om projektet
  • Fina bilder
  • Länkar till vidare läsning

Tipsa oss gärna om projekt som du vill att vi ska ta med i Goda Exempel

Cancel